LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  08 / 06 / 2023 "Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" - Seneka
Absolwenci- wykaz klas i wychowawców w poszczególnych rocznikach

8 października 2016 roku po raz pierwszy zorganizowany został zjazd absolwentów liceum z okazji 25 rocznicy powstania Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu.  "Siedemnastka" otwarta jest na kolejne spotkania absolwenów!
kontakt: liceum@lo17.wroc.pl

Absolwenci naszego liceum

Rok ukończenia: 1995

Klasa IVA - Wychowawca: Grażyna Pilarska

Klasa IVB - Wychowawca: Krystyna Cyganek

Klasa IVC - Wychowawca: Irena Dobrucka

Klasa IVD - Wychowawca: Stefania Ostrowska

Klasa IVE - Wychowawca: Elżbieta Lisiak

Rok ukończenia: 1996

Klasa IVA - Wychowawca: Renata Gawrońska

Klasa IVB - Wychowawca: Janusz Krajewski

Klasa IVC - Wychowawca: Elżbieta Kaczmarek

Klasa IVD - Wychowawca: Teresa Nestorowicz-Będzińska

Rok ukończenia: 1997

Klasa IVA - Wychowawca: Alicja Rybicka

Klasa IVB - Wychowawca: Agnieszka Patławska

Klasa IVC - Wychowawca: Monika Floryń

Rok ukończenia: 1998

Klasa IVA - Wychowawca: Katarzyna Ochodek, Ewa Toporek

Klasa IVB - Wychowawca: Katarzyna Zielińska, Aldona Szarypo

Klasa IVC - Wychowawca: Marzena Matschaj-Kacprzak

Klasa IVD - Wychowawca: Zofia Baryń-Plichta

Rok ukończenia: 1999

Klasa IVA - Wychowawca: Elżbieta Lisiak

Klasa IVB - Wychowawca: Halina Kozłowska, Henryk Zabojszcza

Klasa IVC - Wychowawca: Grażyna Pilarska

Klasa IVD - Wychowawca: Aneta Popiołek

Rok ukończenia: 2000

Klasa IVA - Wychowawca: Mirosław Lewandowski

Klasa IVC - Wychowawca: Renata Gawrońska

Klasa IVD - Wychowawca: Janusz Krajewski

Klasa IVE - Wychowawca: Agnieszka Patławska

Rok ukończenia: 2001

Klasa IVA - Wychowawca: Grzegorz Sudnik

Klasa IVB - Wychowawca: Robert Pieńkowski

Klasa IVC - Wychowawca: Wiesława Kowalik

Klasa IVD - Wychowawca: Marzena Matschaj-Kacprzak

Rok ukończenia: 2002

Klasa IVA - Wychowawca: Teresa Nestorowicz-Będzińska

Klasa IVB - Wychowawca: Alicja Witwicka / Katarzyna Zielińska

Klasa IVC - Wychowawca: Katarzyna Kroczek

Klasa IVD - Wychowawca: Zofia Baryń-Plichta

Klasa IVE - Wychowawca: Violetta Borsuk

Klasa IVF - Wychowawca: Katarzyna Przychocka-Kusek

Klasa IVG - Wychowawca: Grzegorz Żakowicz

Klasa IVH - Wychowawca: Grażyna Schick

Klasa IV I - Wychowawca: Marzena Matschaj-Kacprzak

Rok ukończenia: 2003

Klasa IVA - Wychowawca: Anna Konieczna, Bogusław Setkowicz

Klasa IVB - Wychowawca: Elżbieta Kucharczyk, Jolanta Myszakowska 

Klasa IVC - Wychowawca: Stanisława Opalińska 

Klasa IVD - Wychowawca: Aneta Popiołek 

Klasa IVE - Wychowawca: Grażyna Pilarska

Klasa IVF - Wychowawca: Małgorzata Iwankiewicz

Rok ukończenia: 2004

Klasa IVA - Wychowawca: Joanna Dola-Niewiadomska, Małgorzata Kowal

Klasa IVB - Wychowawca: Anna Folta-Pisarczuk, Beata Multan

Klasa IVC - Wychowawca: Bronisława Piechocińska, Barbara Bartnik

Klasa IVD - Wychowawca: Wiktor Szwaja

Klasa IVE - Wychowawca: Danuta Florek

Klasa IVF - Wychowawca: Mariola Palcewicz

Klasa IVW - Wychowawca: Jerzy Dudzic

Rok ukończenia: 2005

Klasa IIIA - Wychowawca: Elżbieta Lisiak

Klasa IIIB - Wychowawca: Katarzyna Bojak, Magdalena Parys-Wasylkiewicz

Klasa IIIC - Wychowawca: Grzegorz Żakowicz

Klasa IIID - Wychowawca: Wiesława Kowalik

Klasa IIIE - Wychowawca: Katarzyna Bańcer-Binduga, Katarzyna Przychocka-Kusek

Klasa IIIF - Wychowawca: Renata Gawrońska

Klasa IIIG - Wychowawca: Janusz Krajewski

Klasa IV LO - Wychowawca: Mirosław Lewandowski

Rok ukończenia: 2006

Klasa IIIA - Wychowawca: Zofia Kuź

Klasa IIIB - Wychowawca: Renata Gawrońska, Katarzyna Gmitruk

Klasa IIIC - Wychowawca:Barbara Mikuczewska, Aneta Popiołek 

Klasa IIID - Wychowawca: Janusz Krajewski, Teresa Nestorowicz-Będzińska

Klasa IIIE - Wychowawca: Agnieszka Patławska 

Klasa IIIF - Wychowawca: Stanisław Skotny

Rok ukończenia: 2007

Klasa 3A - Wychowawca: Joanna Dola-Niewiadomska, Małgorzata Kowal, Jadwiga  Świczewska

Klasa 3B - Wychowawca: Barbara Mikuczewska, Aleksandra Samołuk

Klasa 3C - Wychowawca: Andrzej Kruk

Klasa 3D - Wychowawca: Wioletta Ejlak-Borowiak

Klasa 3E - Wychowawca: Dorota Makles, Emilia Markiewicz

Klasa 3F - Wychowawca: Mirosław Lewandowski

Rok ukończenia: 2008

Klasa 3A - Wychowawca: Barbara Mikuczewska, Ewa Przyłuska

Klasa 3B - Wychowawca: Grażyna Schick 

Klasa 3C - Wychowawca: Katarzyna Bojak

Klasa 3D - Wychowawca: Wiesława Kowalik

Klasa 3E - Wychowawca: Danuta Florek

Klasa 3F - Wychowawca: Elżbieta Lisiak

Klasa 3G - Wychowawca: Alicja Witwicka, Małgorzata Iwankiewicz

Rok ukończenia: 2009

Klasa 3A - Wychowawca: Magdalena Parys-Wasylkiewicz

Klasa 3B - Wychowawca: Barbara Mikuczewska

Klasa 3C - Wychowawca: Grzegorz Żakowicz

Klasa 3D - Wychowawca: Agnieszka Patławska

Klasa 3E - Wychowawca: Marzena Matschaj-Kacprzak

Klasa 3F - Wychowawca: Renata Gawrońska

Klasa 3G - Wychowawca: Janusz Krajewski

Klasa 3H - Wychowawca: Justyna Hełminiak

Klasa 3I - Wychowawca: Zofia Kuź

Rok ukończenia: 2010

Klasa 3A - Wychowawca: Małgorzata Kowal, Joanna Dola-Niewiadomska

Klasa 3B - Wychowawca: Beata Kryjom

Klasa 3C - Wychowawca: Małgorzata Młyńczak

Klasa 3D - Wychowawca: Mirosław Lwewndowski

Klasa 3E - Wychowawca: Katarzyna Zielińska, Jolanta Myszakowska

Klasa 3F - Wychowawca: Zofia Kuź, Halina Noculak, Dorota Makles

Klasa 3G - Wychowawca: Stanisław Skotny, Danuta Florek

Klasa 3H - Wychowawca: Aneta Popiołek, Artur Adamski

Rok ukończenia: 2011

Klasa 3A - Wychowawca: Piotr Zołotajkin

Klasa 3B - Wychowawca: Andrzej Kruk

Klasa 3C - Wychowawca: Małgorzata Dudkowiak, Lilianna Skoczylas

Klasa 3D - Wychowawca: Beata Multan, Lucyna Wańkowska-Michalec

Klasa 3E - Wychowawca: Anna Folta-Pisarczuk, Katarzyna Bańcer-Binduga

Klasa 3F - Wychowawca: Margeritta Niwelt, Joanna Wydrzyńska

Klasa 3G - Wychowawca: Robert Pieńkowski

Rok ukończenia: 2012

Klasa 3A - Wychowawca: Mirosław Lewandowski

Klasa 3B - Wychowawca: Ewa Toporek-Niemczyk

Klasa 3C - Wychowawca: Dorota Makles

Klasa 3D - Wychowawca: Dorota Milewska-Skotny

Klasa 3E - Wychowawca: Marzena Matschaj-Kacprzak, Dorota Zielińska

Klasa 3F - Wychowawca: Barbara Mikuczewska

Rok ukończenia: 2013 

Klasa 3A - Wychowawca: Katarzyna Bojak

Klasa 3B - Wychowawca: Jerzy Dudzic

Klasa 3C - Wychowawca: Danuta Kowalczyk

Klasa 3D - Wychowawca: Barbara Cieśla

Klasa 3E - Wychowawca: Zuzanna Oksiuta

Klasa 3F - Wychowawca: Renata Gawrońska

Rok ukończenia: 2014

Klasa 3A - Wychowawca: Danuta Florek

Klasa 3B - Wychowawca: Alicja Witwicka

Klasa 3C - Wychowawca: Aneta Popiołek

Klasa 3D - Wychowawca: Mirosław Lewandowski

Klasa 3E - Wychowawca: Beata Kryjom

Klasa 3F - Wychowawca: Elżbieta Lisiak

Rok ukończenia: 2015

Klasa 3A - Wychowawca: Joanna Dola-Niewiadomska, Małgorzata Kowal

Klasa 3B - Wychowawca: Janusz Krajewski

Klasa 3C - Wychowawca: Lilianna Skoczylas, Małgorzata Dudkowiak

Klasa 3D - Wychowawca: Grażyna Schick

Klasa 3E - Wychowawca: Zofia Kuź

Klasa 3F - Wychowawca: Piotr Zołotajkin

Rok ukończenia: 2016

          Klasa 3A- wychowawca: Beata Multan

          Klasa 3B- wychowawca: Dorota Milewska- Skotny, Elżbieta Kucharczyk

          Klasa 3C- wychowawca: Krzysztof Górniak, Małgorzata Młyńczak

          Klasa 3D- wychowawca: Grażyna Schick, Justyna Hełminiak- Nowak

          Klasa 3E- wychowawca: Marzena Matschaj- Kacprzak, Robert Pieńkowski

          Klasa 3F- wychowawca: Margarita Niwelt

          Klasa 3G- wychowawca: Danuta Kowalczyk 

  Rok ukończenia: 2017

 Klasa 3A- wychowawca: Mariola Palcewicz

         Klasa 3B- wychowawca: Małgorzata Hajder

         Klasa 3C- wychowawca: Katarzyna Bojak

         Klasa 3D- wychowawca: Wiesława Kowalik

         Klasa 3E- wychowawca: Anna Folta-Pisarczuk

         Klasa 3F- wychowawca: Renata Gawrońska

         Klasa 3G- wychowawca: Robert Konieczny 

 

 

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII