LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl
http://www.licea.perspektywy.pl/

 
Dziś mamy:  21 / 08 / 2017 „Bez wiary potykamy się o źdźbło słomy, z wiarą przenosimy góry”- Søren Kierkegaard
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII