LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  22 / 10 / 2020 "Urodzić się jak człowiek, to nie sztuka. Sztuką jest żyć jak CZŁOWIEK"
Język angielski

FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ

5 kwietnia 2019 r. w auli Zespołu Szkół nr 19 we Wrocławiu odbędzie się

XII Festiwal Piosenki Angielskiej w LO 11.

Do udziału zapraszamy uczniów wrocławskich i dolnośląskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz uczniów klas 7 i 8 SP.

REGULAMIN  KONKURSU 

Cele Konkursu:

  • Popularyzacja nauki języka angielskiego poprzez aktywność artystyczną,

  • Rozwijanie twórczego potencjału uzdolnionych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich talentów wokalnych i językowych,

  • Zachęcenie młodych ludzi do obcowania z językiem angielskim i muzyką; kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

Warunki udziału w konkursie:

W Konkursie mogą uczestniczyć soliści (nie duety i zespoły) rywalizując w dwóch kategoriach wiekowych: gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Każdy wykonawca prezentuje piosenkę w języku angielskim z akompaniamentem lub z pół-playbacku w postaci zapisu elektronicznego audio (bez nagranych chórków lub drugiego głosu). Akompaniator nie jest nagradzany w konkursie. Dopuszczalna jest własna twórczość w zakresie muzyki rozrywkowej.

Czas wykonywania utworu nie może przekroczyć 4 minut. Ogółem prezentowane mogą być maksymalnie 3 piosenki z jednej szkoły.

Warunkiem udziału w konkursie jest wysłanie na adres: lo11.festival@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2019 r:

  1. Skopiowanej i wypełnionej Karty zgłoszenia (wzór poniżej)

  2. Załączenie w e-mailu zgłoszeniowym podkładu muzycznego w postaci pliku dźwiękowego w formacie mp3

  3. Udział w eliminacjach wstępnych w LO XI w dniach 28 marca (SP i gimnazjum) i 29 marca 2019 r. (szkoły ponadgimnazjalne)

  4. Dostarczenie w dniu eliminacji podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku (do pobrania na stronie konkursu).

Informujemy, że po 15 marca zgłoszenia nie będą przyjmowane i nie będzie możliwa zmiana wykonywanego utworu.

Organizator zapewnia nowy sprzęt nagłośnieniowy, nie zapewnia pianina.

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII