LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  08 / 06 / 2023 Młodość jest potwornie ciężkim przypadkiem i chyba nie ma nikogo, kto by z tego wyszedł bez powikłań- A. Osiecka
Wychowanie fizyczne

Festyn Sportowo-Rekreacyjny Przewietrz się na Olimpijskim z AWF

Drużyna koszykarzy:

Jakub Janus (1C), Krzysztof Madejek (1C), Miłosz Margolt (1F), Wojciech Mazur (3G4), Patruk Połtyn, Wiktor Przysiężny (1C). Opiekunowie Anna Folta-Pisarczuk, Marek Popowczak.

Siatkarki i siatkarze:

Alisa Rykunova (3H4), Alicja Gawlik (2B), Monika Krzysztoń (3 H4), Patryk Krzykawski (3H4), Ilija Koretskyi (3H4). Opiekun Adam Szymanowski.

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII