LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  31 / 05 / 2023 „Człowiek, który nie zmierza do jakiegoś celu, nie osiągnie żadnego”- Anatole France
KONKURSY- ogłoszenia

Gruzja – fascynująca podróż – konkurs wiedzy o Gruzji i partnerskiej Adżarskiej Republice Autonomicznej

Gruzja  – fascynująca podróż – konkurs wiedzy o Gruzji i partnerskiej Adżarskiej Republice Autonomicznej

Organizatorem konkursu jest  Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Realizatorem Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.


Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, międzyszkolnego i finałowego.
Eliminacje szkolne obędą się w dniu 24.02.2021r. Konkurs zacznie się o godzinie 13.00.
Etap szkolny ma formę pisemną – test. Na rozwiązanie testu przeznacza się 45 minut.
Etap międzyszkolny konkursu odbędzie się  24.03.2021r.
Finał konkursu odbędzie się w kwietniu 2021r.

Zainteresowani udziałem w etapie szkolnym proszeni są o zgłoszenie się za pomocą dziennika librus do Roberta Pieńkowskiego do poniedziałku 1 lutego 2021 r. do godziny 20.00.


Etap finałowy będzie się składał z dwóch części: prezentacji multimedialnej, przygotowanej przez ucznia oraz rozmowy z komisją. Czas przeznaczony na prezentację 10 min., na rozmowę z komisją 5 min.

Temat  przewodni  prezentacji  multimedialnej  to Sławni ludzie,  sławne  miejsca  Gruzji i  polega  na szczegółowym zaprezentowaniu wybranej jednej lub kilku postaci w dziejach Gruzji i powiązanych z nią miejsc. Prezentacja multimedialna musi być samodzielnie przygotowana przez ucznia. W prezentacji musi znaleźć się wykaz literatury, z której korzystał uczeń.

Nagrodą dla laureatów konkursu będzie kilkudniowy pobyt w Gruzji. W przypadku braku możliwości realizacji wyjazdu zagranicznego, laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

Zagadnienia do konkursu:
1.Podział administracyjny
2.Ludność
3.Geografia i przyroda
4.Historia
5.Kultura i tradycje

Literatura obowiązkowa:
Baranowski Bohdan, Baranowski Krzysztof Tadeusz, Historia Gruzji, 1987
Górecki Wojciech, Toast za przodków, 2010, s. 189-284
Jastrzębski Maciej, Klątwa gruzińskiego tortu, 2014
Materski Wojciech, Gruzja. Seria: Historia państw świata w XX i XXI wieku, 2004
Miłoszowie Grażyna i Andrzej, Kaukaz,1979
Piłasiewicz Zofia, Gruzja. W pół drogi do nieba, 2019
Said Kurban, Ali i Nino, 2017

Przewodniki po Gruzji:

Gruzja, Armenia oraz Azerbejdżan. Magiczne Zakaukazie, praca zbiorowa, wyd. Bezdroże
Adamczak Sławomir, Gruzja, wyd. Pascal
Kosicińska Klaudia, Hebanowski Witold, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, wyd. Pascal

Literatura dodatkowa:
Haratiszwili Nino, Ósme życie, 2016
Rohoziński Jerzy, Początki państw. Gruzja, 2016

Wykaz stron internetowych:
kaukaz.pl
kaukaz.net
obliczagruzji.monomit.pl
adjara.gov.ge

Komplet informacji i regulamin znajduje się tu: https://dodn.dolnyslask.pl/konkursy/gruzja-fascynujaca-podroz/

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII