LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  25 / 04 / 2018 Miło być ważnym, ważniej być miłym- Federer
Informacje bieżące

Szkolenien dla maturzystów- maj 2018.

autor: B.Multan,data: 09-04-2018
Informuję, że 23 kwietnia 2018 r.( poniedziałek) odbędzie się w auli szkolnej szkolenia dla maturzystów. W I turze, 4 lekcja, udział w szkoleniu przewidziany jest dla maturzystów z klas: 3A, 3B, 3C. Natomiast na 5 lekcji w szkoleniu uczestniczyć będą uczniowie klas: 3D, 3E, 3F. Szkolenie jest obowiązkowe i będzie dotyczyć zasad przystępowania do egzaminu maturalnego, zachowania się na egzaminie i w sytuacjach szczególnych.

Dokonywanie zmian w deklaracjach maturalnych i uzupełnianie dokumentacji.

autor: B.Multan,data: 14-12-2017
W dniach od 2 stycznia do 7 lutego 2018 roku zdający w LO nr XVII we Wrocławiu mają prawo dokonać zmian w deklaracjach maturalnych. W tym celu zdający zgłasza się w sekretariacie uczniowskim, gdzie w obecności pracownika sekretariatu nanosi czerwonym długopisem poprawki na wstępnej deklaracji maturalnej. Nastepnie składa podpis na deklaracji w rubryce: składam deklarację ostateczną.                    W przypadku niedokonania zmian we wstępnej deklaracji maturalnej, staje się ona automatycznie deklaracją ostateczną.Warto jednak, aby uczniowie udali się do sekretariatu i dokonali weryfikacji swoich wyborów maturalnych. Również 7 lutego upływa termin dostarczania brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego.

MATURA PRÓBNA 2017

autor: B.Multan,data: 03-11-2017

Harmonogram próbnej matury 21-24 listopad 2017
<<<tutaj>>>
Organizacja podczas egzaminów próbnych
<<<tutaj>>>
Listy uczniów, z przydziałami do sal, przystępujących do próbnej matury, odbywającej się w dniach 21- 24 listopada 2017r. zostały wywieszone na tablicy obok gabinetu 205.

Składanie deklaracji maturalnych.

autor: B.Multan,data: 29-09-2017
Informuję, że w dniu 30 września upływa termin składania deklaracji maturalnych dla uczniów LO nr XVII.

Podstawowe wiadomości maturalne

autor: B.Multan,data: 17-09-2017

wykaz olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego
materiały i przybory pomocnicze na egzamin maturalny
informacje dotyczące egzamniu z informatyki
harmonogram egzaminu maturalnego
ważne terminy dla ucznia
ważne terminy dla absolwenta

Szkolenie maturzystów wrzesień 2017

autor: B.Multan,data: 17-09-2017
W dniu 19 września 2017 r , na 4 i 5 lekcji, w auli szkolnej, odbędzie się szkolenie uczniów klas maturalnych, wg podanego poprzez dziennik librus harmonogramu.

Świadectwa dojrzałości po sesji poprawkowej.

autor: B.Multan,data: 12-09-2017
Informuję, że świadectwa dojrzałości po sesji poprawkowej są do odbioru w sekretariacie uczniowskim
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII