LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl
http://www.licea.perspektywy.pl/

 
Dziś mamy:  17 / 08 / 2017 "Jeśli nie możesz, co chcesz, chciej, co możesz”- Tadeusz Kotarbiński
Informacje bieżące

Poprawkowy egzamin maturalny.

autor: B.Multan,data: 05-07-2017
Poprawkowy egzamin maturalny odbędzie się 22 sierpnia 2017 r. zgodnie z komunikatem wydanym przez dyrektora CKE. Na egzamin należy zgłosić się 30 minut wcześniej z dowodem tożsamości oraz niezbędnymi przyborami.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 czerwca 2017 r. dotycząca zgłaszania się do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej

autor: B.Multan,data: 30-06-2017
tutaj>>>

Oświadczenie absolwentów o przystąpieniu do egzaminów poprawkowych.

autor: B.Multan,data: 30-06-2017

Oświadczenie należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 7 lipca 2017 roku.
tutaj>>>w nowej formule
tutaj>>>w starej formule

Zasady wglądu do pracy egzaminacyjnej.

autor: B.Multan,data: 30-06-2017

tutaj>>>

Wniosek o wgląd do pray egzaminacyjnej

autor: B.Multan,data: 30-06-2017
tutaj>>>

Zasady wnoszenia odwołań do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

autor: B.Multan,data: 30-06-2017

 tutaj>>>

Wniosek do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

autor: B.Multan,data: 30-06-2017
tutaj>>>

ROZDANIE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

autor: B.Multan,data: 01-06-2017

Dnia 30 czerwca 2017 r. nastąpi przekazanie absolwentom LO nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu świadectw dojrzałości.
Świadectwa wręczane będą w gab. 205 w obecności dyrektor szkoły p. Małgorzaty Iwankiewicz, wicedyrektorów i wychowawcy klasy.

Harmonogra wręczania świadectw dojrzałości:
09.30- 3A
10.00- 3B
10.30- 3C
11.00- 3D
11.30- 3E
12.00- 3F
12.30- 3G
Po świadectwo dojrzałości należy zgłosić się w stroju odświętnym!

Równocześnie przypominam o obowiązku rozliczenia się z biblioteką szkolną, która w tym dniu czynna będzie od godz. 9.00


Świadectwa maturalne/ informacje o wynikach absolwentów z lat ubiegłych można będzie odebrać w sekretariacie uczniowskim od godz. 9.00.W sekretariacie uczniowskim można również pobrać loginy i hasła do serwisu maturzysty znajdującego się na stronie OKE, za pomoca których można będzie sprawdzić wyniki egzaminu maruralnego.  Należy zrobić to osobiście.

Sprawdzanie komputerów przed egzaminem maturalnym z informatyki.

autor: B.Multan,data: 28-04-2017

Informuję, że w dniu 9 maja 2017 r, w godzinach od 12.00 do 13.00 będzie możliwość sprawdzenia komputera przeznaczonego dla danej osoby na egzaminie maturalnym.

 

Zmiany w przydziałach do sal na egzaminie maturalnym z informatyki.

autor: B.Multan,data: 28-04-2017

Sala 111

1. Włodarek Michał
2. Kuś Jędrzej
3. Fritz Marta
4. Baczewski Piotr
5. Kołak Kacper
6. Marszałek Maksymilian
7. Tomczak Kajetan
8. Jasielewicz Maciej
9. Sulikowski Konrad

 sala 113

1. Mindowicz Krzysztof
2. Brzozowska Kamila
3. Jaroński Maciej
4. Knapik Marcin
5. Leśniak Wiktor
6. Misterkiewicz Karol
7. Brutkowski Piotr
8. Komorowski Paweł

 sala 117

1. Niczyperowicz Jakub

 

 

HARMONOGRAM MATUR USTNYCH 2017

autor: B.Multan,data: 09-03-2017
Informuję, że w dniu 3 marca 2017 r, w gablocie na III piętrze wywieszony został harmonogram matur ustnych wraz z informacją o terminach ogłaszania wyników .

Wprowadzanie zmian w deklaracjach maturalnych.

autor: B.Multan,data: 15-12-2016
tutaj>>

Matura próbna-listy

autor: B.Multan,data: 14-11-2016

 Drodzy maturzyści!

Są zmiany w przydziale sal na egzaminy z języków obcych. Zapoznajcie się z nimi. Informacja znajduje się na tablicy obok gabinetu 205.

 Przypominam!!!

Na maturę z matematyki należy przynieść kalkulator prosty, linijkę i cyrkiel.

OGŁOSZENIE

PLAN_MATURY_PRÓBNEJ

 język_polski_matematyka_22-23.10.16_godz-9-PP>>

jezyki_obce_24.10.16-godz-9-PP>> 

język_polski-22.11.16_godz-14-PR>> 

matematyka_23.11.16_godz_14-PR>> 

języki_obce_24.11.16_godz_14-PR>> 

geografia_25.11.16_godz-9-PR>> 

fizyka_chemia_25.11.16-godz_9-PR>> 

WOS_historia_25.11.16_godz_9_PR>> 

biologia_25.11.16_godz_9-PR>> 

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII