LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  23 / 02 / 2019 „Człowiek, który nie zmierza do jakiegoś celu, nie osiągnie żadnego”- Anatole France
Informacje bieżące

Próbna Matura w LO nr XVII.

autor: B.Multan,data: 16-10-2018

Na próbny egzamin maturalny należy zgłosić się z dowodem tożsamości ( dowód osobisty lub paszport) 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu a w przypadku przydzielenia do sali gimnastycznej czy auli 40 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Egzaminy odbędą się z zachowaniem wszelkich zasad obowiązujących na maturze.
Harmonogram matury próbnej- listopad 2018.
Organizacja matury próbnej 20-23.11.2018

 

Dokonywanie zmian w deklaracjach maturalnych i uzupełnianie dokumentacji.

autor: B.Multan,data: 14-12-2017

W dniach od 7 stycznia do 7 lutego 2019 roku zdający w LO nr XVII we Wrocławiu mają prawo dokonać zmian
w deklaracjach maturalnych. W tym celu zdający zgłasza się w sekretariacie uczniowskim, gdzie w obecności pracownika sekretariatu nanosi czerwonym długopisem poprawki na wstępnej deklaracji maturalnej. Nastepnie składa podpis na deklaracji w rubryce: składam deklarację ostateczną. W przypadku niedokonania zmian we wstępnej deklaracji maturalnej, staje się ona automatycznie deklaracją ostateczną.Warto jednak, udać się do sekretariatu i dokonać weryfikacji swoich wyborów maturalnych. Również 7 lutego upływa termin dostarczania brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego.
Sekretariat uczniowski w czasie ferii zimowych czynny będzie do godz. 14.00

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII