LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  05 / 02 / 2023 Żeby nauczyć Jasia matematyki- trzeba znać matematykę i Jasia!
Informacje bieżące

Próbna matura- grudzień 2022.

autor: B.Multan,data: 05-12-2022

Na próbny egzamin maturalny należy zgłosić się z dowodem tożsamości ( dowód osobisty lub paszport) 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu a w przypadku przydzielenia do sali gimnastycznej czy auli 40 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Egzaminy odbędą się z zachowaniem wszelkich zasad obowiązujących na maturze. Okrycia wierzchnie należy pozostawić w szafce lub szatni. Torby/ plecaki złożone zostaną w miejscu wskazanym przez nauczyciela nadzorującego próbny egzamin. Telefony mają być bezwzględnie wyłączone.

Harmonogram.
Listy z przydziałami do sal egzaminacyjnych po aktualizacji.

Ważne terminy dla ucznia.

autor: B.Multan,data: 03-09-2019
TUTAJ

Ważne terminy dla absolwenta.

autor: B.Multan,data: 03-09-2019
TUTAJ

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2021 r. w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2023.

autor: B.Multan,data: 15-09-2022
TUTAJ
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII