LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  12 / 07 / 2020 „Gram zapobiegania jest więcej wart niż tona leczenia”- Henry de Bracton
KONKURSY- ogłoszenia

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY turnieju szachowego dla Dzieci i Młodzieży „Oława Winter Chess Classic 2017”

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

turnieju szachowego dla Dzieci i Młodzieży

Oława Winter Chess Classic 2017”

 

Grupa „OPEN niedzielny” (dla wszystkich bez ograniczeń wiekowych ani rankingowych) - w zależności od ilości chętnych system kołowy lub szwajcarski na dystansie 5 rund (UWAGA! Uczestnicy Grupy „OPEN” oraz Rodzice i Opiekunowie uczestników Grup A-C nie płacą wpisowego). Rozgrywki w tej grupie mają charakter w dużej mierze towarzyski, ale jest możliwość wypełnienia normy na V lub IV kategorię. 

W Grupie „OPEN Niedzielny” wpisowe wynosi 10 zł.

 

 

ORGANIZATORZY:

 • Klub MGLKSz Parnas Oława

 • Centrum Sztuki w Oławie

CEL TURNIEJU:

- popularyzacja sportu szachowego i podnoszenie umiejętności szachowych dzieci i młodzieży

- umożliwienie młodym szachistom zdobywania kategorii szachowych i podnoszenia umiejętności

 

TERMIN I MIEJSCE:

16-17 grudnia (sobota-niedziela) 2017 r., godz. 10:00 (zapisy do godz. 9:45)

Centrum Sztuki w Oławie, ul. Młyńska 3, 55-200 Oława

Bardzo prosimy o przybycie w dniu rozpoczęcia turnieju na godz. 9:45, ewentualnie telefoniczne potwierdzenie udziału do tej godziny.

 

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszeń do turnieju można dokonać na adres e-mail: lklykow@poczta.onet.plw serwisie

ChessArbiter, telefonicznie pod numerem 600-058-027 lub na sali gry w godz. 9.00-9.45 w dniu zawodów.

UWAGA! Uprzejmie prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci udziału. W przypadku dużej ilości chętnych zrobimy wszystko, co będzie w naszej mocy, by każdy mógł wziąć udział, ale nie możemy zagwarantować, że wystarczy sprzętu. Dziękujemy! :)

 

SYSTEM ROZGRYWEK:

 • Grupa „A” (dla szachistek i szachistów posiadających ranking krajowy co najmniej 1700) – 5 rund systemem szwajcarskim lub kołowym („każdy z każdym”) w przypadku mniejszej ilości uczestników. Turniej będzie liczony do oceny rankingowej FIDE.

 • Grupa „B” (dla szachistek i szachistów posiadających ranking krajowy 1600-1700) – 7 rund systemem szwajcarskim lub kołowym w przypadku mniejszej ilości uczestników,

 • Grupa „C” (dla szachistek i szachistów posiadających ranking krajowy 1250-1400) – 7 rund systemem szwajcarskim lub kołowym w przypadku mniejszej ilości uczestników,

 

UWAGA! W przypadku mniejszej ilości chętnych do gry w którejś z grup organizatorzy zastrzegają sobie prawo połączenia Grup B oraz C, przy czym prowadzona będzie osobna klasyfikacja dla uczestników z rankingiem do 1400. Jeżeli osoba zapisana do grupy C zajmie miejsce na podium, zostanie wyróżniona jako uczestnik Grupy B, chyba że wyrazi wolę zostania sklasyfikowaną w ramach Grupy C. Ponadto, organizatorzy zastrzegają sobie prawo dopuszczenia w każdej z grup A-C do 2 osób w wieku 19-21 lat.

 

 • Grupa „OPEN” (dla szachistek i szachistów z rankingiem krajowym do 1250) - w zależności od ilości chętnych system szwajcarski lub kołowy na dystansie 6 rund.

 • Grupa „OPEN niedzielny” (dla wszystkich bez ograniczeń wiekowych ani rankingowych) - w zależności od ilości chętnych system kołowy lub szwajcarski na dystansie 5 rund (UWAGA! Uczestnicy Grupy „OPEN” oraz Rodzice i Opiekunowie uczestników Grup A-C nie płacą wpisowego. Można rozegrać jedną albo nawet dwie dodatkowe rundy w zależności od tego, jak długo będą jeszcze grały Grupy A-B. Rozgrywki w tej grupie mają charakter w dużej mierze towarzyski, ale jest możliwość wypełnienia normy na V lub IV kategorię. Do uczestnictwa w tym turnieju szczególnie gorąco zapraszamy Rodziców i opiekunów!)

TEMPO GRY:

 • W Grupie A: 60 minut na partię dla każdego zawodnika plus dodatkowo 30 sekund za każdy wykonany ruch;

 • W Grupach B i C: 30 minut na partię dla każdego zawodnika plus dodatkowo 30 sekund za każdy wykonany ruch;

 • W Grupach OPEN i OPEN Niedzielny - 30 minut na partię dla każdego zawodnika.

Ponadto, w grupach A-C obowiązuje zapis partii. Od obowiązku zapisu partii mogą zostać zwolnione Dzieci niepełnosprawne oraz w wieku przedszkolnym, w uzasadnionych przypadkach również uczniowie I klasy szkoły podstawowej. Uczestnik nieprowadzący zapisu partii będzie miał zmniejszony czas do namysłu.

 

WPISOWE I INNE OPŁATY:

W Grupie A obowiązuje wpisowe w wysokości 40zł, w Grupach B-C oraz OPEN - 30 zł. Wpisowe jest przeznaczone w całości na pokrycie kosztów nagród oraz opłat klasyfikacyjno-rankingowych. W przypadku rodzeństw wpisowe za drugie Dziecko wynosi 20zł, za trzecie 10zł.

W Grupie „OPEN Niedzielny” wpisowe wynosi 10 zł.

 

 

HARMONOGRAM ROZGRYWEK:

 

Sobota, 16 grudnia 2017 r.

 

09:00-09:45 Zapisy, potwierdzanie zapisów i inne formalności

09:45-10:00 Odprawy techniczne wszystkich Grup

 

GRUPA A

 

10:00-19:00 Rundy I-III (Po zakończeniu ostatniej partii II rundy 30 minut przerwy)

 

GRUPY B i C

 

10:00-18:30 Rundy I-IV (Po zakończeniu ostatniej partii III rundy 30 minut przerwy)

 

GRUPA OPEN

 

10:00-16:00 Rundy I-VI (W praktyce rozgrywki w tej Grupie kończą się zazwyczaj około godz. 14:00); Zakończenie turnieju w tej Grupie odbędzie się do godziny po zakończeniu ostatniej partii (nie później niż o godz. 16:00)

 

Niedziela, 17 grudnia 2017 r.

 

GRUPA A

10:00-16:00 Rundy IV-V

16:00 Zakończenie turnieju (GRUPY A-C)

 

GRUPY B i C

 

10:00-16:00 Rundy V-VII

16:00 Zakończenie turnieju (GRUPY A-C)

 

GRUPA OPEN niedzielny

 

10:00-15:00 Rundy I-V

16:00 Zakończenie turnieju (Razem z Grupami A-C)

 

UWAGA! Kolejne rundy będą się rozpoczynały bezpośrednio po zakończeniu poprzednich!

 

 

NAGRODY:

 • Dla Zwycięzców puchary, dla zdobywców pierwszych trzech miejsc oraz najlepszych Dziewczynek w każdej grupie – nagrody rzeczowe związane z tematyką szachową (UWAGA!! Nie dotyczy to Grupy „OPEN Niedzielny”, w której będzie książka za 1 miejsce plus dyplomy i słodkie upominki!).

 • Nagroda dla najmłodszego uczestnika Grupy OPEN.

 • Nagrody nie są łączone - jedna osoba może otrzymać co najwyżej jedną nagrodę. Zasada ta nie dotyczy nagrody dla najmłodszego uczestnika.

 • Dyplomy dla wszystkich uczestników.

 • Słodki upominek dla każdego uczestnika.

INNE:

 • W pierwszym dniu zawodów przewidziane jest utworzenie kącika zabawy dla młodszych Dzieci.

 • Podczas zawodów dostępne będą napoje, a także będzie możliwość zamówienia obiadu na salę gry.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. Kojarzenie (w przypadku systemu szwajcarskiego w Grupach OPEN) komputerowe.

 • Za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialni są Rodzice. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

 • Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez Ośrodek Kultury w Oławie (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych Klubu MGLKS Parnas Oława oraz Ośrodka Kultury w Oławie.

 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII