LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  11 / 08 / 2020 "Bądź co dzień lepszą wersją wczorajszego JA"
KONKURSY- ogłoszenia

KONKURS RECYTATORSKI POEZJI NIEMIECKOJĘZYCZNEJ DLA UCZNIÓW KLASY VII I VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Szanowni Państwo!
Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu organizuje dnia 7 lutego 2020r. Konkurs Recytatorski Poezji Niemieckojęzycznej dla uczniów VII i VIII klasy szkoły podstawowej. 
Celem konkursu jest popularyzacja wśród młodzieży poezji niemieckojęzycznej, stwarzanie płaszczyzny do pozytywnej rywalizacji poprzez zaprezentowanie umiejętności recytatorskich w języku obcym,  rozbudzenie zainteresowań lingwistycznych uczniów, wzmocnienie ich motywacji do doskonalenia się w nauce języków obcych oraz kształtowanie w nich otwartości i ciekawości wobec innych kultur.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w naszym konkursie.
Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie.

Regulamin konkursu>>

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII