LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  14 / 04 / 2021 "Urodzić się jak człowiek, to nie sztuka. Sztuką jest żyć jak CZŁOWIEK"
Koło szachowe

Koło szachowe - terminy.

autor: R. Konieczny,data: 18-01-2019
Koło szachowe - terminy.

Spotykamy się w miarę potrzeb, zwykle przed turniejami.

 Jeżeli zaistnieje potrzeba spotkania  to proszę o kontakt z opiekunem szkolnego koła szachowego p. Robertem Koniecznym

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII