LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  12 / 07 / 2020 „Gram zapobiegania jest więcej wart niż tona leczenia”- Henry de Bracton
KONKURSY- ogłoszenia

Konkurs na małą formę literacką w języku angielskim „Being .... Agatha Christie”

Przedmiot konkursu: Samodzielnie napisany tekst literacki w języku angielskim należący do gatunku tzw „crime/mistery/fantasy story”.

Cechą charakterystyczną tych opowiadań jest brak drastycznych opisów scen przemocy, obecność inteligentnego i przenikliwego detektywa rozwiązującego problem na drodze logicznego rozumowania.

Tematy konkursowe:

Wybierz jeden temat i rozwiń go zgodnie z zasadami konkursu:

1.Napisz opowiadanie zatytułowane „A friend in need is a friend indeed”

2.Napisz opowiadanie zaczynajce się od słów: The delivery men just left the furniture in my front yard leaving me absolutely flabbergasted

3. Napisz opowiadanie, w którym odegrają rolę następujące elementy: an old dusty volume, Einstein’s famous formula, magic wand, Scrabble™

Forma tekstu:

Tekst powinien mieścić się w objętości 700 do 1000słów. Prace konkursowe są opatrzone pseudonimem autora i tytułem w temacie 2 i 3 (koniecznie!); (formularze zgłoszenia udziału w konkursie oraz pracy konkursowej są do pobrania ze strony http://lo3.wroc.pl). Teksty konkursowe należy przesyłać na adres: arymarczuk@lo3.wroc.pl, w temacie wiadomości proszę podać: Being Agatha Christie.

Termin zgłaszania prac: 17 marca 2019 roku;

Wysłanie prac oznacza automatycznie, że uczestnik i jego nauczyciel-opiekun zapoznał się z regulaminem Konkursu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji Konkursu (USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)

Ogłoszenie wyników konkursu (orientacyjnie): druga połowa kwietnia 2019 roku.

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII