LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  31 / 05 / 2023 Jeżeli chcesz uniknąć krytyki: nic nie mów, nic nie rób - bądź nikim. /Arystoteles/
Historia

Marta Szczęsna (2B4) i Emilia Zychowicz (1E) zwyciężyły w dolnośląskim konkursie „Gruzja – fantastyczna podróż”

28 i 29 kwietnia 2021 r. odbył się finał konkursu „Gruzja – fantastyczna podróż” organizowanego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego przy współudziale Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.
 
Celem konkursu było propagowanie wiedzy o Gruzji, w tym  o partnerskiej dla Dolnego Śląska Adżarskiej Republiki Autonomicznej. Uczestnikami konkursu byli uczniowie dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Konkurs składał się z trzech etapów: 24.02.2021 r. – etap I (szkolny), z którego do etapu II (24.03.2021 r.) zakwalifikowały się trzy uczennice naszej szkoły (Iwona Maćkowiak z kl. 2E3, Marta Szczęsna z klasy 2B4 i Emilia Zychowicz z klasy 1E).
 
Z kolei do etapu III, tj. do ścisłego finału, który odbył się w dniach 28-29 kwietnia 2021 r. zakwalifikowało się 20 osób z całego Dolnego Śląska, w tym dwie uczennice naszego Liceum: Marta Szczęsna i Emilia Zychowicz.

Spośród dwudziestu uczniów, którzy znaleźli się w finale wyłoniono dziesięcioosobową grupę młodzieży, którzy są ex aequo zwycięzcami całego konkursu.
 
Wśród zwycięzców znalazły się obie uczennice LO XVII: Marta Szczęsna i Emilia Zychowicz! Gala konkursu i rozdanie nagród laureatom zaplanowano na I połowę czerwca bieżącego roku. Regulamin konkursu przewiduje, że nagrodą dla całej dziesiątki, a więc także dla Marty i Emilii będzie wyjazd do Gruzji!

Dodać warto, że naszym uczennicom należy pogratulować olbrzymiej, specjalistycznej wiedzy na temat Gruzji (tj. nt. podziału administracyjnego, ludności, geografii i przyrody, historii oraz kultury i tradycji) co w Polsce nie jest wiedzą powszechną. Zwyciężczynie zasłużyły na słowa najwyższego podziwu i pochwały. Specjalne podziekowania należą się też Iwonie Maćkowiak z kl. 2E3.
 
Konkurs zorganizował i przeprowadził, uczennice przygotował Robert Pieńkowski przy udziale Janiny Pieńkowskiej.
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII