LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  23 / 03 / 2023 Uczyć się i nie myśleć, to strata czasu. Myśleć i nie uczyć się, to niebezpieczeństwo /Konfucjusz/
Religia

Modlitwa za Ukrainę

W odpowiedzi na prośbę papieża Franciszka, Kościół w Polsce włączył się w dokonany przez niego 25 marca 2022 r. Akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Zgodnie z decyzjami biskupów w jedności z Ojcem Świętym słowa aktu zostały wypowiedziane w czasie nabożeństw we wszystkich kościołach w kraju. Również przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w tym wydarzeniu. 25 marca br. społeczność szkolna uczestniczyła we Mszy Świętej w kościele ojców dominikanów, w intencji pokoju na Ukrainie. Na nabożeństwo udali się przedstawiciele klas II i III. Opiekunem grupy był p. Dawid Raczkowski.
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII