LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  31 / 05 / 2023 …bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł!/JPII/
Przedmioty artystyczne

NIEPOKORNI z Siedemnastki uświetnili uroczystość wręczenia Nagród Prezydenta Wrocławia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2017

Dnia 12 października 2017 r. w Centrum Kultury Impart odbyły się wrocławskie obchody Dnia Edukacji Narodowej, podczas których Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz  wręczył wyróżniającym się nauczycielom Nagrody Prezydenta Wrocławia. W uroczystości wzięli udział także: wiceprezydent miasta Magdalena Piasecka, przedstawiciele Rady Miejskiej Wrocławia, dyrektorzy Departamentu Edukacji UM, Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk, reprezentanci związków zawodowych oraz dyrektorzy wrocławskich szkół i placówek oświatowych.
W gronie nagrodzonych nauczycieli znalazła się pani WIESŁAWA KOWALIK nauczycielka biologii w LO nr XVII. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia!
W części artystycznej uroczystości wręczenia Nagród Prezydenta Wrocławia dla nauczycieli na scenie Impartu wystąpili „Niepokorni” z Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu, w koncercie pt. „Świecie nasz”.Reżyseria i scenografia: Małgorzata Szeptycka i Marek Szydło, kierownictwo artystyczne i aranżacja - Krzysztof Żesławski.
Spektakl został przyjęty z ogromnym entuzjazmem, owacjami na stojąco oraz spontaniczną zabawą na scenie i na widowni! 
Zdjęcia Hanny Gamoń>> 
Składam najserdeczniejsze podziękowania uczniom klas teatralnych naszej szkoły, którzy swoim występem - talentem, wizerunkiem, zachowaniem scenicznym i młodzieńczym entuzjazmem - wzbudzili zachwyt wśród zebranych gości. Jako Dyrektor Szkoły odebrałam gratulacje, liczne wyrazy podziękowania oraz życzenia dalszych sukcesów. Przekazuję je Wam, drodzy Uczniowie! Dziękuję serdecznie Nauczycielom, którzy stworzyli to widowisko: pani Małgorzacie Szeptyckiej,  panu Markowi Szydło,  panu Krzysztofowi Żesławskiemu oraz wszystkim osobom zaangażowanym w to przedsięwzięcie. Siedemnastka jest z Was dumna!
Dyrektor Szkoły Małgorzata Iwankiewicz
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII