LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  23 / 01 / 2021 „Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”- Alberta Einsteina
WDŻ

Naprotechnologia – co to jest?

     NaProTECHNOLOGY (Natural Procreative Technology, NPT), czyli Wsparcie Naturalnej Prokreacji, jest to nowa gałąź medycyny odnosząca się do zdrowia reprodukcyjnego, ukierunkowana na dobrą diagnostykę i skuteczne leczenie. Korzysta z najnowszych osiągnięć ginekologii, chirurgii i endokrynologii. Jednym słowem jest to dobra medycyna. NaProTECHNOLOGY to propozycja dla kobiet od okresu dojrzewania aż po menopauzę. Współpracuje z układem rozrodczym kobiety, rozpoznaje problem i stara się przywrócić jego prawidłowy stan. 

 

Trzydzieści lat badań naukowych nad cyklami miesiączkowymi, zarówno prawidłowymi, jak i nieprawidłowymi, przyniosło ostatecznie wyjaśnienie ich tajemnicy.

Prawdziwe rozwiązania rzeczywistych problemów:

• niepłodność

• bolesne miesiączki

• zespół napięcia przedmiesiączkowego

• torbiele jajników

• nieregularne albo
nieprawidłowe krwawienia

• policystyczne jajniki

• poronienia nawykowe

• depresja poporodowa

• zapobieganie porodom przedwczesnym

• zaburzenia hormonalne

• przewlekła wydzielina  z dróg rodnych kobiety

• inne zaburzenia zdrowotne

NaProTECHNOLOGY– przełomowe osiągnięcia

Jest pierwszą nauką dotyczącą zdrowia kobiet, która wiąże planowanie rodziny z monitorowaniem i utrzymaniem płodności kobiet. Opiera się przede wszystkim na trosce o płodność.

NaProTECHNOLOGY korzysta z Modelu Creighton (CrMS). Opiera się on na biomarkerach umożliwiających łatwe i obiektywne monitorowanie różnych hormonalnych zdarzeń w cyklu miesiączkowym. NaProTracking dostarcza ważnych informacji. Mogą być one interpretowane zarówno przez kobietę, jak i lekarza, którzy są odpowiednio przeszkoleni w tym systemie.

W przeciwieństwie do powszechnego podejścia do płodności poprzez hamowanie i niszczenie, NaProTECHNOLOGY współpracuje z układem rozrodczym kobiety. Kiedy układ rozrodczy nie funkcjonuje prawidłowo, NaProTECHNOLOGY rozpoznaje problem i współpracując z cyklem, przywraca jego prawidłowy stan i podtrzymuje potencjał rozrodczy. Dzięki NaProTECHNOLOGY kobiety mają obecnie możliwość poznania i zrozumienia przyczyn objawów, z powodu których odczuwają dyskomfort.

Kilka słów o twórcy NaProTechnology

Thomas W. Hilgers, MD, Dip, ABOG, ABLS, SRS, jest dyrektorem Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction w Omaha (Nebraska, USA) (Instytut Papieża Pawła VI do Badań nad Ludzką Rozrodczością). Pierwsze badania nad rozpoznawaniem ludzkiej płodności rozpoczął jeszcze jako student medycyny (senior medical student) w 1968 roku. Pracując w St. Louis University i Creighton University Schools of Medicine, wraz ze swoimi współpracownikami opracował MODEL CREIGHTON. Dr Hilgers, a także K. Diane Daly, RN, CNFPE; Susan K. Hilgers, BA, CNFPE; i Ann M. Prebil, RN, BSN, CNFPE przez 25 lat rozwijali i nadal rozwijają ten system.

Obecnie dr Hilgers jest starszym konsultantem medycznym (senior medical consultant) w zakresie położnictwa, ginekologii, medycyny reprodukcyjnej i chirurgii w Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction. Jest profesorem klinicznym na wydziale ginekologiczno-położniczym w Creighton University School of Medicine. Jest także dyrektorem Institute’s National Center for Women’s Health.


 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII