LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  31 / 05 / 2023 Kto nigdy nie był uczniem, mistrzem też nie będzie
Przedmioty artystyczne

Niepokorni z Siedemnastki spektaklem „Świecie nasz…” uświetnili uroczystość wręczenia Medali NIEZŁOMNI

12 grudnia 2017 r. – w przeddzień 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Centrum Sztuki Impart odbyła się podniosła ceremonia wręczenia medali "NIEZŁOMNI" za działalność opozycyjną 1981-1989 przyznanych w imieniu Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność.  Na uroczystości obecny był m.in. Kamil Krzysztof Zieliński wicewojewoda dolnośląski, Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty, Jacek Sutryk dyrektor departamentu spraw społecznych w Urzędzie Miejskim Wrocławia oraz Kazimierz Kimso przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”. 
Podczas tej uroczystości medalem NIEZŁOMNI został uhonorowany wieloletni dyrektor LO nr XVII, obecny  Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk.
Uczniowie klas teatralnych naszej szkoły w części artystycznej zaprezentowali koncert pt. „Świecie nasz…”, złożony z kultowych polskich przebojów, który został entuzjastycznie przyjęty zarówno przez zgromadzoną licznie publiczność, jak i przez przedstawicieli władz miasta oraz władz samorządowych.    
W uroczystości wzięli również udział uczniowie z kl. 1F, którzy pod opieką p. Zofii Kuź pomagali przy wręczaniu medali.
Galeria zdjęć>>
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII