LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  24 / 02 / 2019 Jeśli nie wiesz czego chcesz, to masz to czego nie chcesz- Chuck Palahniuk
Oferta edukacyjna

DROGI GIMNAZJALISTO !

 "SIEDEMNASTKA" TO JEST TO !!!   SZKOŁA SPEŁNIONYCH MARZEŃ !!!

   Tu zdobędziesz:

 • wszechstronne wykształcenie
 • solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego
 • bardzo dobrą znajomość języków obcych
 • doskonałe podstawy do dalszego kształcenia
 • umiejętności kluczowe podczas projektów
 • podstawy do założenia pierwszego biznesu
 • możliwość występowania na profesjonalnej scenie

 

Oferujemy wysoki poziom nauczania w następujących klasach:

KL. 1A JĘZYKOWO-BIZNESOWA

Innowacja programowa: język angielski z elementami języka biznesu i korespondencji handlowej

Przedmioty rozszerzone: język angielski, historia, jeden przedmiot do wyboru

 

Realizowane projekty:

 • Wykłady i warsztaty w języku angielskim na Uniwersytecie Wrocławskim i w Dolnośląskiej Szkole Wyższej
 • Wyjazdowe warsztaty językowe EuroWeek - Szkoła Liderów
 • Warsztaty w języku angielskim w firmach zagranicznych (WrOpenUp)
 • Wyjścia do Biblioteki Brytyjskiej
 • Wizyty obcokrajowców na lekcjach języka angielskiego (AISEC)
 • Wymiana polsko-czeska w języku angielskim z liceum w Pardubicach
 • Konkursy szkolne i międzyszkolne


KL. 1B GEOGRAFICZNO-JĘZYKOWA

Przedmioty rozszerzone: geografia, j. niemiecki, jeden przedmiot do wyboru

 

Realizowane projekty:

 • Lekcje geografii w placówkach naukowych (Instytut Meteorologii, Hydropolis, Muzeum Mineralogiczne, Afrykarium)
 • Wykłady i warsztaty  w języku niemieckim na Uniwersytecie Wrocławskim
 • Wyjścia do Biblioteki Goethe-Institut i Biblioteki Austriackiej
 • Wycieczki edukacyjno-krajoznawcze:
  -  Szlakami wygasłych wulkanów
  -  Zwiedzanie geoparków w Sudetach
  -  Atrakcje przyrodnicze regionu (Dolina Baryczy)
 • Wycieczki edukacyjne do Niemiec (Berlin, Drezno, Görlitz)
 • Konkursy szkolne i międzyszkolne

KL. 1F  HUMANISTYCZNO-MEDIALNA

 Przedmioty rozszerzone:  język polski, historia, jeden przedmiot do wyboru

 

Realizowane projekty:

 • Współpraca z mediami:
  - TVP3 Wrocław, TVN  (zwiedzanie studia telewizyjnego)
  - Polskie Radio Wrocław (warsztaty)
  - Redakcje gazet (warsztaty)
 • Szkolny kanał YouTube (filmy autorskie uczniów w ramach projektów edukacyjnych)
 • Szkolna TV
 • Udział w projekcie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
 • Wycieczka w ramach projektu Edukacja w miejscach pamięci narodowej
 • Wyjścia edukacyjne do instytucji kultury
 • Szkolny Klub Filmowy
 • Obsługa medialna imprez szkolnych
 • Konkursy szkolne i międzyszkolne 

KL. 1D  BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, jeden przedmiot do wyboru 

 

 Realizowane projekty:

 • Wykłady i warsztaty na wyższych uczelniach i w instytucjach edukacyjnych
 • Zajęcia terenowe w ośrodkach edukacji przyrodniczej (Myślibórz, Krośnice, Wrocław)
 • Zajęcia laboratoryjne w szkole  i na wyższych uczelniach
 • Edukacja ekologiczna
 • Promocja zdrowia
 • Szkolny blog chemiczny
 • Konkursy szkolne i międzyszkolne

KL. 1E  TEATRALNA

Innowacja programowa: warsztaty teatralne, dykcja, muzyka, historia teatru i dramatu w ramach języka polskiego

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, jeden przedmiot do wyboru

   

Realizowane projekty:

 • Przygotowanie i udział w spektaklach, koncertach i widowiskach
 • Warsztaty wokalne (piosenka aktorska, poezja śpiewana, piosenka popularna)
 • Zajęcia w szkolnym studiu nagrań (rejestracja głosu, nagrywanie piosenek, tworzenie podkładów muzycznych)
 • Szkolny Klub Teatralny
 • Praca z uczniami przed egzaminami na wyższe uczelnie artystyczne
 • Konkursy o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym

KL. 1C MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-INFORMATYCZNA

Innowacja programowa: elementy matematyki finansowej,  grafiki komputerowej i eksperymentu fizycznego

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka 

 

Realizowane projekty:

 • Międzynarodowe projekty astronomiczne
 • Projekt Astronomiczny World Space Week
 • Szkolne Warsztaty Astronomiczne i Fizyczne (Schronisko Orle)
 • Zajęcia w pracowni fizycznej i w planetarium  na Uniwersytecie Wrocławskim
 • Kurs programowania w języku Python
 • Liga Niezwykłych Umysłów
 • Obserwacje nieba
 • Zielona szkoła 
 • Konkursy szkolne i międzyszkolne 

 

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII