LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  12 / 07 / 2020 "Edukacja ma gorzkie korzenie, ale jej owoce są słodkie" - Arystoteles
WDŻ

Order Orła Białego dla dr Wandy Półtawskiej - działaczki pro-life

W święto Konstytucji 3 Maja 2016 r. prezydent Andrzej Duda odznaczył sześć osób Orderami Orła Białego. Najwyższe polskie odznaczenie państwowe odebrała między innymi dr Wanda Półtawska w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, za wybitne osiągnięcia w pracy publicznej i państwowej.

 

   Wanda Półtawska: doktor nauk medycznych, specjalista w dziedzinie psychiatrii, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej, harcerka, działaczka pro-life. Przed 1939 r. oraz w czasie II wojny światowej była harcerką. Podczas okupacji włączyła się w służbę pomocniczą. Była również łączniczką. Uczestniczyła w tajnym nauczaniu. Została aresztowana przez Gestapo 17 lutego 1941 i więziona na Zamku w Lublinie a następnie z wyrokiem śmierci wywieziona do obozu do Ravensbruck. Na krótko przed końcem wojny została przeniesiona do obozu w Neustadt-Glewe, gdzie przebywała do 7 maja 1945.

 W 1951 ukończyła medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie uzyskała dwa stopnie specjalizacji i doktorat z psychiatrii (1964). W latach 1952-1969 była adiunktem w Klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej Krakowie, a w latach 1955-1997 wykładowcą medycyny pastoralnej na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W latach 1964-1972 była pracownikiem Poradni Wychowawczo-Leczniczej przy Katedrze Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1967 zorganizowała Instytut Teologii Rodziny przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i kierowała nim przez 33 lata, piastując stanowisko profesora. W 1981-1984 była wykładowcą w Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Uczestniczyła w pracach Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. W maju 2014 była autorką akcji Deklaracja wiary lekarzy katolickich i studentów medycyny w przedmiocie płciowości i płodności ludzkiej. Od 1983 członek Papieskiej Rady ds. Rodziny. Od 1994 członek Papieskiej Akademii Życia. Konsultant Papieskiej Rady ds. Pracowników Służby Zdrowia. Członek Unii Pisarzy Medyków. Członek Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

 Jest od 69 lat żoną profesora Andrzeja Półtawskiego i matką czterech córek.

Jest autorką książek "I boję się snów" (wspomnienia z obozu w Ravensbrück), "Stare rachunki", "Przygotowanie do małżeństwa", "Z prądem i pod prąd", "Przed nami miłość" "By rodzina była Bogiem silna" i bestselleru „Beskidzkie rekolekcje” oraz „Jeden pokój” - zapisu rozmów na podstawie filmu Pawła Zastrzeżyńskiego.

(fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP)

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII