LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  08 / 06 / 2023 „Człowiek jest tak zajęty zarabianiem na życie, że zapomina żyć”- Margaret Fuler
Historia

Paczka dla Kombatanta

W ramach wieloletniej współpracy Liceum Ogólnokształcącego nr XVII i fundacji „Wspólnota Pokoleń” przez kilka dni  przed Wigilią Bożego Narodzenia 2021 r. grupa młodzieży LO XVII pod opieką Roberta Pieńkowskiego rozwiozła 35 paczek przygotowanych przez fundację, które trafiły do osób zamieszkałych we Wrocławiu, a zrzeszonych w następujących organizacjach: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Okręg Dolnośląski, Związek Sybiraków – Oddział Wrocław, Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Kobiet Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym#PatriotyzmDzisiaj#PaczkaDlaKombatanta.
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII