LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  12 / 07 / 2020 „Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”- Alberta Einsteina
Język polski

Pożegnania nadszedł czas...

Nasze grono polonistów Siedemnastki uszczupliło się ... Z nieukrywanym żalem 1 września pożegnaliśmy odchodzącego na emeryturę wieloletniego nauczyciela i wychowawcę p. Stanisława Skotnego. Życzymy samych pogodnych dni, natchnienia i twórczej inspiracji. Będziemy tęsknić:)
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII