LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  21 / 02 / 2018 Kto nigdy nie był uczniem, mistrzem też nie będzie
Rekrutacja

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018
Zasady rekrutacji kandydatów do LO nr XVII
Harmonogram rekrutacji
Szkolny Punkt Informacyjny
Planowane klasy
Zasady rekrutacji do klasy teatralnej
Regulamin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do klasy teatralnej
Zgłoszenie na sprawdzian do klasy teatralnej
Lista kandydatów do klasy teatralnej>>
Ulotka "Siedemnastki"

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII