LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  31 / 05 / 2023 "Jeśli nie możesz, co chcesz, chciej, co możesz”- Tadeusz Kotarbiński
Historia

Siedemnastka uczciła ofiary stanu wojennego – XVI. Forum Historyczno-Patriotyczne „Polska rewolucja: Solidarność 1980-1989”

30. listopada 2021 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Agnieszki Osieckiej odbyło się XVI. Forum Historyczno-Patriotyczne pt. „Polska rewolucja: Solidarność 1980-1989”, które odbyło się dla upamiętnienia 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” i  40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Na rozpoczęcie Forum przybył Dolnośląski Wicekurator Oświaty Janusz Wrzal, który reprezentował Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka, a w imieniu Pana Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka przybyła Pani Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Departamentu Edukacji Ewa Szczęch. Gości przywitała Pani Wicedyrektor Edyta Cwynar. Słowo wprowadzające wygłosił koordynator Forum Robert Pieńkowski. A następnie głos zabrali Wicekurator Janusz Wrzal i Pani Dyrektor Ewa Szczęch. Z kolei specjalny list do młodzieży od Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia Sergiusza Kmiecika odczytał Robert Pieńkowski.
Kolejnym punktem Forum był spektakl słowno-muzyczny klas teatralnych LO nr XVII „Bądź wierny Idź!” inspirowany twórczością Zbigniewa Herberta. Spektakl nawiązywał do sytuacji w Polsce lat 80-tych, stanu wojennego, walki Solidarności z systemem komunistycznym z optymistycznym epilogiem. Spektakl przygotowali Marek Szydło i Małgorzata Szeptycka, a oprawę muzyczną zapewnił Krzysztof  Żesławski. 

Po występie klas teatralnych rozpoczęło się spotkanie ze świadkami historii: Przemysławem Bogusławskim, Krzysztofem Zadrożnym i Małgorzatą Calińską-Mayer, pt. „W 40. rocznicę pacyfikacji zakładu Polar”, podczas którego swoimi wspomnieniami m.in. z pierwszych dni stanu wojennego podzielili się dawni pracownicy Polaru. Od 14 do 17 grudnia 1981 r. uczestniczyli oni w strajku w Polarze. Warto podkreślić, że we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku strajkowało wiele zakładów pracy, ale to strajk w Polarze był jednym z najdłuższych, aż został spacyfikowany przez oddziały ZOMO, Milicji i LWP przy użyciu m.in. 37 czołgów! 

Kolejnym gościem był Przewodniczący Regionu Dolny Śląsk i członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W swoim wystąpieniu pt. „Nie ma wolności bez Solidarności. Dlaczego 40. lat temu komuniści wprowadzili stan wojenny?” opowiedział m.in. o internowaniu przez reżim Jaruzelskiego ponad 10 tys. osób i zejściu Solidarności do podziemia, ale i o miażdżącym zwycięstwie ,,Solidarności” 4 VI 1989 r. oraz zainicjowaniu europejskiej ,,jesieni ludów”, która doprowadziła do upadku komunizmu w Europie. 

Zainteresowanie młodzieży wzbudziło również spotkanie z byłym Prezydentem Wrocławia, byłym Przewodniczącym Rady Miejskiej Wrocławia Stanisławem Huskowskim, pt. Od Solidarności do wolnej Polski. W latach 1978-1980 był współpracownikiem Studenckiego Komitetu Solidarności. W sierpniu 1980 współorganizował Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Zajezdni MPK nr 7 we Wrocławiu (przy ul. Grabiszyńskiej). Sławę przyniósł mu udział w akcji wypłacenia 80 mln zł dolnośląskiej „Solidarności” za co po 13 XII 1981 był poszukiwany listem gończym. W 2011 roku powstał film „80 milionów” w reżyserii Waldemara Krzystka, którego Stanisław Huskowski był jednym z głównych bohaterów (grany był przez Wojciecha Solarza).

Na zamknięcie Forum przybył Janusz Wolniak, który Symbole dolnośląskiej Solidarności. Z okazji 40. lat istnienia NSZZ Solidarność. Janusz Wolniak w latach 1980–1981 dokumentował działania NZS i „Solidarności”. 18–19 lutego 1981 r. był uczestnikiem strajku studenckiego na Uniwersytecie Wrocławskim ws. rejestracji NZS, a na przełomie listopada/grudnia 1981r. uczestniczył w strajku solidarnościowym na UWr. ze studentami WSI w Radomiu. Janusz Wolniak zaprezentował swój najnowszy album: „Symbole dolnośląskiej Solidarności”.
Tradycyjnie Forum Historyczno-Patriotyczne cieszyło się dużym zainteresowaniem młodzieży Siedemnastki i grona pedagogicznego. 
Bardzo dużym wsparciem organizacyjnym byli wolontariusze z klasy 1B, z udziałem uczniów klasy 1D i 2E. Forum przygotował i koordynował Robert Pieńkowski przy wsparciu Adama Szymanowskiego, Roberta Koniecznego, Joanny Doli-Niewiadomskiej, Dawida Raczkowskiego i Janiny Pieńkowskiej.
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII