LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  31 / 05 / 2023 „Najlepszym nauczycielem jest praktyka”- Publiliusz Syrus
Wykaz stypendiów

Stypendia w Wielkiej Brytanii dla wybitnych polskich licealistów!

Od dziesięciu lat British Alumni Society Poland (Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich w Polsce) prowadzi program stypendialny, z którego skorzystało już ponad 130 licealistów. Dwa lata nauki w angielskiej szkole z internatem, całkowite zwolnienie z czesnego i opłat za zakwaterowanie oraz wyżywienie w internacie, matura angielska lub międzynarodowa na koniec nauki i otwarcie drzwi na globalny świat. To nie tylko możliwość doskonałego opanowania języka angielskiego, to szansa na zmianę życiowych perspektyw.

W tym roku dostępne będzie dziewięć miejsc w siedmiu renomowanych szkołach, ale ta liczba może jeszcze wzrosnąć. Oxford University Press jako partner British Alumni Society Poland zaprasza do udziału w kwalifikacji. Szczegóły programu, wymagania i potrzebne dokumenty aplikacyjne są zamieszczone na stronie bas.org.pl. Termin składania zgłoszeń upływa 20 lutego 2022.

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII