LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  31 / 05 / 2023 "Jeśli nie możesz, co chcesz, chciej, co możesz”- Tadeusz Kotarbiński
Pedagog i psycholog

Stypendium i zasiłek szkolny


 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII