LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  08 / 06 / 2023 Kto nigdy nie był uczniem, mistrzem też nie będzie
Religia

Szkolne Dni Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem: "Projekt Rodzina" w dniach 30 marca - 1 kwietnia 2015 r.

 

Zapraszam na tegoroczną edycję Szkolnych Dni Kultury Chrześcijańskiej
w dniach 30 marca - 1 kwietnia 2015
Hasłem tegorocznej edycji jest: „Projekt Rodzina”.

 

Kultura chrześcijańska przenika wiele dziedzin życia, filozofię, sztukę, prawo, życie społeczne i polityczne. Ma także swoje odniesienie do pojęcia rodziny. Istotny element chrześcijańskiej definicji rodziny wskazuje, że jest ona wspólnotą osób, której fundamentem jest więź miłości pomiędzy mężem i żoną. Należy zwrócić uwagę, że ten aspekt wskazuje na pewien uniwersalizm tej definicji. Podobnie czytamy w naszej Konstytucji: „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej”. Zatem rodzina jest tradycyjną formą grupy społecznej. Jej najgłębsza istota nie różni się od siebie w odmiennych okresach czasowych, w różnych kulturach, czy szerokościach geograficznych.
Kultura określa rodzinę, ale jej istota jest zakorzeniona nie w kulturze, ale w naturze człowieka, czyli w każdym z nas. Ten uniwersalny przekaz dotyczący rodziny z pewnością będzie obecny tegorocznych wykładach SzDKCh. Dlatego też zachęcam do udziału w nich nie tylko młodzież utożsamiającą się z wartościami chrześcijańskimi, ale także osoby o innych orientacjach religijnych, czy światopoglądowych.


Dodam jeszcze, że mimo iż nasilają się w ostatnich czasach próby redefinicji dotychczasowego modelu rodziny, mimo że rodzinę dotyka niekiedy kryzys, to z badań społecznych wynika, że wśród Polaków rodzina jest wartością najwyżej preferowaną. Uczestnictwo w wykładach z pewnością można potraktować jako pomoc, która ułatwi słuchaczom w przyszłości realizację tego jednego z najistotniejszych projektów życiowych jakim jest właśnie rodzina.
Warto podkreślić, że tegoroczni prelegenci SzDKCh to specjaliści i eksperci wysokiej klasy.

Serdecznie zapraszam i polecam.

nauczyciel WDŻ
Janina Pieńkowska

Prelegenci na tegorocznych Szkolnych Dniach Kultury Chrześcijańskiej:

Dr Małgorzata Jaszczuk –Surma - jest dr. n. hum. w zakresie historii. Absolwentka polonistyki, przez wiele lat związana z Akademią Medyczną we Wrocławiu. Pracuje jako  redaktor, wykładowca i autorka wielu artykułów naukowych i publicystycznych. Związana z takimi czasopismami jak wrocławski magazyn społeczno-kulturowy „Na Marginesie”. Pani doktor wprowadzi nas w problematykę dotyczącą ideologii gender.

Prof. Andrzej Ładyżyński - pedagog, wykładowca w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół rodziny. W ramach pedagogiki rodziny w sposób szczególny zajmuje się rodzicielstwem adopcyjnym, związkami przedmałżeńskimi (narzeczeńskimi) a także poradnictwem oraz terapią systemową małżeństwa i rodziny. Profesor wygłosi dla nas wykład dotyczący narzeczeństwa.

Dr Mieczysław Guzewicz  - doktor teologii biblijnej, wykładowca oraz autor książek. Jest konsultantem Rady Episkopatu Polski ds. rodziny. |Pracuje również dla Ministerstwa Edukacji Narodowej jako ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Uczy katechezy w I LO we Wschowie. Prowadzi wykłady na temat małżeństwa i rodziny w Studium nad Małżeństwem i Rodziną w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze. Pan doktor wygłosi dla nas prelekcję na temat małżeństwa.

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII