LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl
http://www.licea.perspektywy.pl/

 
Dziś mamy:  17 / 08 / 2017 Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, kiedy się je dzieli- Albert Schweitzer
TYDZIEŃ W SZKOLE
Już niedługo- ruszamy od 4 września! 
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII