LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  24 / 10 / 2018 „Im więcej praw, tym mniej sprawiedliwości”- Cyceron
TYDZIEŃ W SZKOLE

DZIEŃ

 

WYDARZENIE

UCZESTNICZĄ/SZCZEGÓŁY

MIEJSCE

KOORDYNATOR

22.10.2018

poniedziałek

Klub Książki

Recenzujemy i promujemy książki zakupione ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Biblioteka szkolna

L. Grochocka

J. Nogaj

23.10.2018

wtorek

Wyjście do Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego

Uczestniczy kl. 2D

Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego

D.Kowalczyk

październik 2018

„Zanim wybierzesz” warsztaty dotyczące planowania kariery zawodowej, prowadzone przez szkolnych doradców zawodowych

Uczestniczą:

kl.  3A, 3E - 08.10.2018
kl.  3D - 10.10.2018
kl. 3F, 3C - 11.10.2018
kl. 3B - 31.10.2018

Centrum Kształcenia Praktycznego

ul. Strzegomska 49a

we Wrocławiu

D. Makles

B. Mikuczewska

wrzesień-październik 2018

Program profilaktyczny Korekta

Program realizowany jest przez p. Iwonę Maderę. Warsztaty odbywają się w szkole

Uczestniczą:

kl. 2F - 28.09.2018

kl. 2A - 04.10.2018

kl. 2B - 09.10.2018

kl. 2E - 09.10.2018

kl. 2C - 16.10.2018   

kl. 2D - 31.10.2018

LO nr XVII

D. Makles

Semestr zimowy

Projekt Laboratorium Inspiracji

Uczestniczą klasy: 2A, 2E, 2F, 3B

W każdej klasie jest realizowanych sześć warsztatów dotyczących komunikacji, poczucia własnej wartości, emocji i motywacji. Warsztaty odbywają się w szkole i są prowadzone przez panią Agnieszkę Lotus z Ogólnopolskiego Centrum Zaburzeń Odżywiania

LO nr XVII

D. Makles

Cały rok szkolny

„Destination Imagination” to największy na świecie program dla dzieci i młodzieży zorientowany na rozwój kreatywności oraz umiejętności XXI wieku

Drużyna DI w ciągu roku szkolnego rozwija swoją kreatywność, ćwiczy umiejętność pracy zespołowej oraz twórczego rozwiązywania problemów w praktyce wykorzystując nowatorskie metody i techniki myślenia twórczego. Uczestniczy grupa 7 uczniów

Zdobytą wiedzę i umiejętności zaprezentujemy podczas XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności w dniach 01-03 marca 2019 r. w Hali Stulecia we Wrocławiu

Miejsce treningu:

Gabinet 319

M. Niwelt

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII