LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  25 / 04 / 2018 "Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" - Seneka
TYDZIEŃ W SZKOLE

DZIEŃ

 

WYDARZENIE

UCZESTNICZĄ/SZCZEGÓŁY

MIEJSCE

KOORDYNATOR

Cały rok szkolny 2017/2018

„Destination Imagination” to największy na świecie program dla dzieci i młodzieży zorientowany na rozwój kreatywności oraz umiejętności XXI wieku.

 

Drużyna DI w ciągu roku szkolnego rozwija swoją kreatywność, ćwiczy umiejętność pracy zespołowej oraz twórczego rozwiązywania problemów w praktyce wykorzystując nowatorskie metody i techniki myślenia twórczego. Uczestniczą uczennice z klas 1D, 1F i 2D

Zdobytą wiedzę i umiejętności zaprezentujemy podczas XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności w dniach 11-13 marca 2018r. w Hali Stulecia we Wrocławiu

Miejsce treningu:

sala nr 319

M. Niwelt

Cały rok szkolny 2017/2018

Liga Chemiczna

Fotoreportaż  z analizy składu żywności. Liga jest kierowana dla uczniów klas pierwszych i będzie trwała cały rok

LO nr XVII

B. Kryjom

D. Kowalczyk

Semestr letni

2017/2018

Cykliczne zajęcia laboratoryjne z chemii na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Chemii

Uczestniczy klasa 2D

9.02.2018 Reakcje redoks
16.03.2018 Sporządzanie roztworów o określonym stężeniu procentowym i molowym. Miareczkowanie.
6.04.2018 Skala pH Hydroliza soli
11.05.2018 Iloczyn rozpuszczalności
8.06.2018 Reakcje w roztworach wodnych

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Chemii

B. Kryjom

23-27.04.2018

poniedziałek-piątek

 

Wizyta partnerska projektu Erasmus+ Maths and Science Adventure we Wrocławiu

Naszą szkołę odwiedzą nauczyciele i uczniowie z Finlandii, Cypru, Bułgarii, Portugalii i Węgier

Program wizyty przygotowują wybrani uczniowie z klas 2A i 2E

W programie przewidziane są atrakcje takie, jak: zwiedzanie Wrocławia z grą terenową, zajęcia, warsztaty i pokazy w szkole, wycieczka do Krasiejowa, wyjście do Ogrodu Botanicznego, Hydropolis, ZOO, gry w Skybowling

LO nr XVII

A. Popiołek

24.04.2018

wtorek

08:00-10:00

(1-3 lekcja)

Wyjście do Sądu Okręgowego i Aresztu Śledczego we Wrocławiu

Poznanie celów i zasad pracy obu instytucji

Uczestniczą wybrani uczniowie klas 3A, 3B, 3E

Sąd Okręgowy

Areszt Śledczy

P. Zołotajkin

24.04.2018

wtorek

12:00

(5 lekcja)

Wyjście do Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na wykład w języku angielskim amerykańskiej profesor Jean Hoenninger, który będzie inauguracją współpracy między LO nr XVII a DSW we Wrocławiu

Uczestniczą wybrani uczniowie klas: 1A, 2A i 2B

Dolnośląska Szkoła Wyższa

we Wrocławiu

M. Palcewicz  J. Dola-Niewiadomska

25.04.2018

środa

11:30

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji rocznej w klasach trzecich

Klasy maturalne

Pokój nauczycielski

Dyrekcja szkoły

Grono Pedagogiczne

25.04.2018

środa

12:45-15:20

(6-8 lekcja)

Wyjście do Muzeum Narodowego na lekcję muzealną „Tajemnice 5 pól herbu Wrocławia”
w ramach projektu

„Szkoła w mieście”

Uczestniczy klasa 2B

Muzeum Narodowe

D. Milewska-Skotny

E. Kucharczyk

piątek

09:00-15:00

(3-8 lekcja)

Zajęcia laboratoryjne z biologii z zakresu botaniki w Dolnośląskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Uczestniczy klasa 2D

Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

W. Kowalik

27.04.2018

piątek

09:50-13:30

(3-6 lekcja)

Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły uczniom klas maturalnych

Klasy maturalne:

09:50-11:30 (3-4 lekcja) klasy: 3A, 3B, 3C

11:50-13:30 (5-6 lekcja) klasy 3D, 3E, 3F

LO nr XVII

Dyrekcja szkoły

Wychowawcy

Samorząd Uczniowski

Maturzyści

27.04.2018

piątek

14:00

(7 lekcja)

Wyjście na Dzień Młodego Anglisty w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na warsztaty językowe: New Words in English, Having fun with English pronunciation oraz English Tenses

Uczestniczą klasy: 1A i 2A

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

M. Palcewicz

27.04.2018

piątek

14:00

(7 lekcja)

Finał akcji „Dotleniamy Wrocław – Zielony Rekord Polski”

W ramach której na szkolnym patio posadzimy 56 krzewów wraz z przedstawicielami wszystkich klas oraz gośćmi z programu Erasmus +

Dziedziniec szkolny

D. Kowalczyk

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII