LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  23 / 02 / 2019 Nie zmarnuj błędu. Naucz się z niego- Robert Kiyosaki
TYDZIEŃ W SZKOLE

DZIEŃ

 

WYDARZENIE

UCZESTNICZĄ/SZCZEGÓŁY

MIEJSCE

KOORDYNATOR

25.02.19 14.30

Spotkanie Klubu Książki

Członkowie Klubu Książki

Biblioteka szkolna

L. Grochocka

J. Nogaj

26-27.02.2019

wtorek-środa

Wycieczka do miejsc pamięci narodowej - Warszawa

Klasa 1F

Warszawa

M. Lewandowski

P. Zołotajkin

27.02.2019

środa

13:00

Warsztaty praktyczne z piłki ręcznej

Reprezentacja w piłce ręcznej

Organizator: Katedra Zespołowych Gier Sportowych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Wielofunkcyjna Hala Sportowa al. I. J. Paderewskiego 35 we Wrocławiu

M. Popowczak

28.02.2019

czwartek

15:20

Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce

Reprezentacja chłopców w koszykówce

Organizator: Szkolny Związek Sportowy

LO nr VII, Wrocław, ul. Krucza 49

M. Popowczak

01.03.2019

piątek

14:35

Zajęcia laboratoryjne w naszej szkole  pt. Sposoby rozdzielania mieszanin

Klasa 2D

LO nr XVII

D. Kowalczyk

Cały rok szkolny

„Destination Imagination” to największy na świecie program dla dzieci i młodzieży zorientowany na rozwój kreatywności oraz umiejętności XXI wieku

Drużyna DI w ciągu roku szkolnego rozwija swoją kreatywność, ćwiczy umiejętność pracy zespołowej oraz twórczego rozwiązywania problemów w praktyce wykorzystując nowatorskie metody i techniki myślenia twórczego. Uczestniczy grupa 7 uczniów

Zdobytą wiedzę i umiejętności zaprezentujemy podczas XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności w dniach 01-03 marca 2019 r. w Hali Stulecia we Wrocławiu

Miejsce treningu:

Gabinet 319

M. Niwelt

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII