LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  22 / 01 / 2020 Miło być ważnym, ważniej być miłym- Federer
TYDZIEŃ W SZKOLE

DZIEŃ

 

WYDARZENIE

UCZESTNICZĄ/SZCZEGÓŁY

MIEJSCE

KOORDYNATOR

20.01-07.02.2020

 

Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach maturalnych

W dniach od 20 stycznia 2020 r. do 7 lutego 2020 r. zdający maturę mają prawo dokonać zmian w deklaracjach maturalnych. W tym celu zdający zgłasza się w sekretariacie uczniowskim, gdzie w obecności pracownika sekretariatu nanosi czerwonym długopisem poprawki na wstępnej deklaracji maturalnej. Następnie składa podpis na deklaracji w rubryce:  składam deklarację ostateczną.
W przypadku niedokonania zmian we wstępnej deklaracji maturalnej, staje się ona automatycznie deklaracją ostateczną.
Warto jednak, aby uczniowie udali się do sekretariatu i dokonali weryfikacji swoich wyborów maturalnych.
7 lutego upływa również termin dostarczania brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego.
Powyższe informacje zamieszczone są na stronie szkoły w zakładce MATURA oraz wywieszone w gablocie na 3 piętrze.
Informacja poprzez dziennik Librus przekazana została uczniom
i rodzicom.

Sekretariat uczniowski

wicedyrektor

B. Multan

21.01-22.01.2019

Sprzedaż ciast na szczytne cele

Pieniądze zebrane ze sprzedaży przeznaczone będą dla Patryka , cierpiącego na rdzeniowy zanik mięśni. Chcemy również symbolicznie wesprzeć ofiary katastrofalnych pożarów w Australii

Korytarz na parterze

Samorząd Uczniowski

Koordynator:

E. Toporek-Niemczyk

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII