LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  11 / 08 / 2020 „Człowiek jest tak zajęty zarabianiem na życie, że zapomina żyć”- Margaret Fuler
TYDZIEŃ W SZKOLE
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zawieszamy aktywność szkolną związaną z organizowaniem wszelkich imprez szkolnych, konkursów, projektów i innych przedsięwzięć.
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII