LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  20 / 06 / 2018 Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie- Roman Dmowski

Wymiana polsko-niemiecka z Landfermann–Gymnasium w Duisburgu- wizyta w Niemczech kwiecień 2015

autor: B.Bartnik,data: 08-07-2015
Wymiana polsko-niemiecka z Landfermann–Gymnasium w Duisburgu- wizyta w Niemczech kwiecień 2015

W kwietniu 2015 r. udaliśmy się do zaprzyjaźnionej szkoły Landfermann-Gymnasium w Duisburgu, aby wziąć udział w drugiej części projektu „Polnische und deutsche Kultur gemeinsam leben”/ „Wspólnie poznajemy polską i niemiecką kulturę”.

Przez siedem dni uczestniczyliśmy w bogatym programie przygotowanym przez gospodarzy. Poznaliśmy wiele ciekawych miejsc w Nadrenii Północnej Westfalii. W Kolonii zwiedziliśmy słynną Katedrę św. Piotra i Najświętszej Marii Panny oraz podziwialiśmy widok miasta z wieży katedralnej. Niespodzianką była dla nas wizyta w Muzeum Czekolady połączona z degustacją. W Düseldorfie zwiedziliśmy studia radia i telewizji WDR, gdzie z mogliśmy przyjrzeć się z bliska pracy redaktorów. W Duisburgu gościliśmy w zabytkowym ratuszu, siedzibie Rady Miejskiej, u burmistrza pana Manfreda Osengera., który oprowadził nas po salach tej pięknej budowli i opowiedział nam o swojej pracy. W Ogrodzie Zoologicznym w Duisburgu największą atrakcją było delfinarium.

Program wzbogaciły zajęcia warsztatowe w Lehmburg Museum, gra miejska , nauka pływania kajakiem oraz wspólne grillowanie. Mieliśmy także okazję uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych.

Podczas całego naszego pobytu w Niemczech otaczała nas życzliwość rodzin, z którymi spędziliśmy wspaniały czas i nawiązaliśmy trwałe przyjaźnie. Wymiana była bardzo udanym projektem i zapowiada dalsza współpracę między naszymi szkołami.

Wymiana polsko-niemiecka z Landfermann–Gymnasium w Duisburgu- wizyta w Polsce październik 2014

autor: B.Bartnik,data: 04-12-2014
Wymiana polsko-niemiecka z Landfermann–Gymnasium w Duisburgu- wizyta w Polsce październik 2014

Wiosną 2014 nawiązaliśmy kontakt z niemiecką renomowaną szkołą Landfermann-Gymnasium  w Duisburgu  w Nadrenii Północnej Westfalii. Kontakt ten zaowocował zorganizowaniem polsko-niemieckiej wymiany szkolnej. W październiku 2014 dzięki finansowemu wsparciu międzynarodowej organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży doszło do pierwszego spotkania uczniów  z obu szkół. Uczniowie  z Landfermann-Gymnasium wraz z nauczycielkami: panią Herrad Anacker i panią Irmgard Freude-Sierig gościli  we Wrocławiu w dniach 26-30 października. Podczas tego spotkania realizowaliśmy pierwszą część projektu „Polnische und deutsche Kultur gemeinsam leben”/ „Wspólnie poznajemy polską i niemiecką kulturę”.  Celem projektu jest lepsze poznanie przez uczniów historii i kultury kraju sąsiada oraz doświadczanie kultury życia codziennego, kształtowanie ciekawości poznawczej i postaw tolerancji wobec tego co odmienne, rozwijanie umiejętności współpracy, komunikacji, kreatywności i otwartości.  Program obejmował wspólne zajęcia warsztatowe, uczestnictwo w imprezach kulturalnych, zwiedzanie zabytków Wrocławia, wycieczkę do Sobótki i wędrówkę na górę Ślężę oraz różne przedsięwzięcia organizowane przez rodziny gospodarzy.
Organizatorami wymiany są p. Alicja Witwicka i p. Małgorzata Iwankiewicz.
Wspomnienia z wymiany przedstawia prezentacja przygotowana przez uczestniczki projektu.  ZOBACZ>>
A co o wymianie sądzą nasi goście? ZOBACZ>>

Wymiana Polsko-Niemiecka

autor: A. Witwicka,data: 24-11-2009
Wymiana Polsko-Niemiecka
POLSKO – NIEMIECKA WYMIANA MŁODZIEŻY między
Organizatorzy wymiany:
Alicja Witwicka i Jolanta Myszakowska
„Unterschiede erkennen – nach Gemeinsamkeiten suchen”
„Poznajemy różnice – szukamy podobieństw“
Pod tym mottem w 2003 roku rozpoczęła się współpraca obu szkół.
W ciągu sześciu minionych lat odbyło się pięć spotkań młodzieży w ramach polsko-niemieckiej wymiany oraz trzy międzynarodowe spotkania projektowe uczniów z Polski, Niemiec, Danii, Czech i Łotwy podczas realizacji partnerskiego projektu szkół Comenius (2005-2008) w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Każdy wyjazd uczniów z naszej szkoły do Niemiec i kaźdy pobyt gości z Hanoweru w naszym mieście był to czas obfitujący w nowe doświadczenia, czas poznawania nowych miejsc, nowych ludzi, ich kultury źycia i ich niekiedy odmiennego sposobu widzenia spraw. Był to czas poznawania historii i kultury obu narodów, czas wspólnych wycieczek, warsztatów, projektów, czas ciekawych rozmówi i nawiązywania nowych przyjażni. Zobacz prezentację>>
Przed nami kolejne spotkanie.
6 grudnia 2009 r. grupa uczniów z naszej szkoły wyjeżdża na wymianę do Hanoweru.
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII