LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  31 / 05 / 2023 „Człowiek, który nie zmierza do jakiegoś celu, nie osiągnie żadnego”- Anatole France
Historia

Występ LO XVII „Bądź wierny Idź” w programie cyklu uroczystości „Wrocław pamięta. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego”

10 XII 2021 r. w Centrum Historii Zajezdnia odbyła się podniosła ceremonia w ramach wrocławskich obchodów 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. W tym dniu w CHZ miał miejsce wernisaż wystawy „Wrocław pamięta. Stan wojenny we Wrocławiu” oraz prezentacja pamiątkowej monety wydanej przez Narodowy Bank Polski „Pamięci ofiar stanu wojennego” (zaprezentował ją Adam Lipiński, wiceprezes NBP). Najważniejszą częścią uroczystości było wręczenie odznaczeń – medali „Niezłomni” przyznanych przez Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”. Po niej miał miejsce artystyczny występ w wykonaniu uczniów klas teatralnych LO XVII pod tytułem „Bądź wierny Idź”. Owacje na stojąco świadczą, że widowisko wzbudziło największe wzruszenie tamtego wieczoru. Spektakl przygotowali i wyreżyserowali: Małgorzata Szeptycka, Marek Szydło i Krzysztof Żesławski, który wraz z zespołem zadbał o jego oprawę muzyczną.
 
Szczególnie miło jest nam odnotować relację Pana Redaktora Gazety Wrocławskiej Janusza Gajdamowicza, który w artykule "Gala Niezłomnych w Centrum Historii Zajezdnia. Spektakl „Bądź wierny. Idź" napisał:

"Występ uczniów XVII LO im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu „Bądź wierny. Idź” uświetnił pierwszy dzień wrocławskich obchodów 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Spektakl poprzedziła uroczysta gala, podczas której odbyło się wręczenie medali „Niezłomni”. Piosenki, ballady, teksty i wiersze, które powstały w latach 70. i 80. XX w. w piątkowy (10.12) wieczór zostały w brawurowy sposób przedstawione na scenie ustawionej w Centrum Historii Zajezdnia, przez uczniów XVII LO im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu. Spektakl przygotowali i wyreżyserowali: Małgorzata Szeptycka, Marek Szydło i Krzysztof Żesławski, który także wraz z zespołem zadbał o jego stronę muzyczną. Uczniowie klas teatralnych ujęli, porwali i wzruszyli zgromadzonych tego dnia w CHZ i przenieśli wszystkich w tamte, niezwykłe dla naszej historii czasy. Po koncercie widzowie wielokrotnie podkreślali walory artystyczne towarzyszące występowi, a emocje jakich doznali przekonują ich, że 40 lat po wydarzeniach grudnia 1981 r. „Solidarność” nadal jest zobowiązaniem, natomiast wartości jakie ciągle z sobą niesie zachęcają aby być cały czas solidarnym i kontynuować tradycje, na stałe wpisane do naszej historii." (patrz: https://gazetawroclawska.pl/gala-niezlomnych-w-centrum-historii-zajezdnia-spektakl-badz-wierny-idz-zdjecia/ar/c1-15948377 )
 
Na temat występu młodzieży LO XVII dla Gazety Wrocławskiej wypowiedział się również Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk:
 
"40 lat temu komuniści wprowadzili stan wojenny żeby wybić Polakom z głowy marzenie o wolności, niepodległości i normalności. Był on też pretekstem aby zniszczyć Solidarność – zarówno jako związek zawodowy, ale też jako wielki, milionowy ruch społeczny, który dawał nadzieję na obalenie tamtego zbrodniczego systemu. Dlatego dzisiaj musimy o tym pamiętać i przekazywać tą przysłowiową „sztafetę” kolejnym pokoleniom. Ogromnie mnie cieszy, że dzisiejsza młodzież chce ją przejmować, że się tym interesuje i w tak wspaniały sposób potrafi oddać ducha tamtych czasów i tamtej twórczości. Historia jest filarem naszej tożsamości, a z kolei tożsamość rozstrzyga o tym, że jesteśmy wspólnotą. Jako Polacy jesteśmy wielopokoleniową biało-czerwoną wspólnotą, współtworzoną przez tak piękną i zwycięską kartę jaką była Solidarność. Dzisiaj, kiedy byli honorowani jej bohaterowie, uczniów XVII LO nie mogło też tutaj tradycyjnie zabraknąć." (patrz: https://gazetawroclawska.pl/gala-niezlomnych-w-centrum-historii-zajezdnia-spektakl-badz-wierny-idz-zdjecia/ar/c1-15948377)
 
Na stronie internetowej Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Dolny Śląsk o występie uczniów LO XVII czytamy:
 
"Dobrą tradycją Gali Niezłomnych jest występ artystyczny. Nie zawiedli uczniowie XVII LO im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu. Artyści przedstawili program “Bądź wierny. Idź” nagrodzony burzą oklasków" (patrz: http://solidarnosc.wroc.pl/wyjatkowy-wieczor-w-ch-zajezdnia/)
 
 
Informacje i relacje oraz zdjęcia poświęcone uroczystościom i występowi LO XVII:
 

Program wrocławskich obchodów 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego”:
 
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII