LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  23 / 03 / 2023 "Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły, niech no tylko zakwitną jabłonie" - A. Osiecka
Dzień Europejski

XIII Dzień Europejski - „Kontrasty: przeszłość i teraźniejszość”

Regulamin:

 1.  
  1. Konkurs odbędzie się dn.4.04.2014r.

  2. W konkursie uczestniczą klasy I i II.

  3. Zespoły klasowe przygotowują prezentację multimedialną na temat: 

   „Kontrasty: przeszłość i teraźniejszość” wybranego państwa Unii Europejskiej. Prezentację można wzbogacić dowolną formą artystyczną (scenka teatralna... ) i dekoracjami.

  4. Prezentacje należy oddać do 31.03.2014r.(poniedziałek).

  5. Wybór kraju Unii Europejskiej odbywa się w drodze losowania.

  6. Czas trwania prezentacji ok. 5 minut.

  7. Obsługiwane formaty prezentacji:


         • MS PowerPoint (97-2007): *.PPT, *.PPTX, *.PPS,
         • MS Word (97-2007): *.DOC, *.DOCX,
         • *.PDF, *.AVI, *.MP3.

  8. Prezentacje ocenia jury złożone z 3 nauczycieli i 3 uczniów.

  9. Najlepsze zespoły zostaną nagrodzone.

  10. We wszystkich sprawach związanych z konkursem informacji udzielają:

   p. Elżbieta Kucharczyk, s. 211
   p. Stanisław Skotny, s. 217

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII