LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  12 / 07 / 2020 "Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" - Seneka
KONKURSY- ogłoszenia

XIII Eliminacje Dolnośląskie konkursu krasomówczego w języku angielskim International Public Speaking

SKRÓCONY REGULAMIN KONKURSU

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla uczącej się młodzieży szkół młodzieżowych w wieku 16 – 20 lat (tzn dla uczniów ostatniej klasy gimnazjum i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie przekroczyli 20 roku życia w dniu finału konkursu w Londynie, maj 2018).

Prezentacja konkursowa
Uczestnicy samodzielnie przygotowują krótkie przemówienie własnego autorstwa, trwające maksymalnie 5 minut. Wystąpienie jest inspirowane tematem przewodnim konkursu. Każde wystąpienie kończy się krótką dyskusją – prezenter odpowiada na 2 -3 pytania. Regulamin konkursu nie przewiduje używania jakichkolwiek rekwizytów.

Zgłoszenia uczestników należy przesyłać do 1 marca 2018 roku.
Formularz zgłoszenia
(do pobrania ze strony szkoły www.lo3.wroc.pl, zakładka: Inicjatywy/konkursy języków obcych) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres (agata.mus@wp.pl).
Jurorami w konkursie są wykładowcy Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej oraz doradca metodyczny języka angielskiego WCDN

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII