LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  23 / 03 / 2023 „Daleko trudniej jest żyć dla sprawy aniżeli dla niej umrzeć”- Hans Selye
Dzień Europejski

XIV Dzień Europejski

REGULAMIN DNIA EUROPEJSKIEGO 2015 

„Karnawał i post w kulturze różnych narodów"

  1. Konkurs odbędzie się dn.14.04.2015r.

  2. W konkursie uczestniczą klasy I.

  3. Zespoły klasowe (4-5 osób) przygotowują prezentację multimedialną na temat: "Karnawał i post w kulturze różnych narodów" wybranego państwa Unii Europejskiej. Prezentację można wzbogacić dowolnąformą artystyczną (scenka teatralna, ...) i dekoracjami.

  4. Prezentacje multimedialne należy oddać w terminie do dn.10.04.2015r.

  5. Wybó kraju Unii Europejskiej odbywa się na drodze losowania.

  6. Czas trwania prezentacji ok.5 minut.

  7. Obsługiwane formaty prezentacji: MS PowerPoint (97-2007) [PPT, PPTX, PPS], MS Word (97-2007) [DOC, DOCX], PDF, AVI, MP3

  8. Prezentacje ocenia jury złożone z 3 nauczycieli i 3 uczniów.

  9. Najlepsze zespoły zostaną nagrodzone.

  10. We wszystkich sprawach związanych z konkursem informacji udzielają:

p. Elżbieta Kucharczyk, s.211

p. Stanisław Skotny, s.207 

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII