LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  23 / 03 / 2023 „Daleko trudniej jest żyć dla sprawy aniżeli dla niej umrzeć”- Hans Selye
Dzień Europejski

XV Dzień Europejski

XV Dzień Europejski  -  12. 04. 2016r.
„Kino europejskie”
Regulamin

1. Konkurs odbędzie się dn.12.04.2016r.
2. W konkursie uczestniczą klasy I.
3. Zespoły klasowe (4 – 5 osób) przygotowują prezentację multimedialną na temat:  „Kino europejskie”  wybranego państwa Unii Europejskiej. Prezentację można wzbogacić dowolną formą artystyczną (scenka teatralna... ) i dekoracjami.
4. Prezentacje multimedialne należy oddać w terminie do dn. 8.04.2016r.
5. Wybór kraju Unii Europejskiej odbywa się w drodze losowania.
6. Czas trwania prezentacji ok. 5 minut.
7. Obsługiwane formaty prezentacji:
      • MS PowerPoint (97-2007): *.PPT, *.PPTX, *.PPS,
      • MS Word (97-2007): *.DOC, *.DOCX,
      • *.PDF, *.AVI, *.MP3.
8. Prezentacje ocenia jury złożone z 3 nauczycieli i 3 uczniów.
9. Najlepsze zespoły zostaną nagrodzone.
10. We wszystkich sprawach związanych z konkursem informacji udzielają:
p. Elżbieta Kucharczyk, s. 211
p. Dorota Milewska-Skotny, s.310
p. Stanisław Skotny, s.207

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII