LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  31 / 05 / 2023 „Działanie nie zawsze przynosi szczęście, ale nie ma szczęścia bez działania”- Benjamin Disraeli
Dzień Europejski

XVIII Dzień Europejski

autor: E.Kucharczyk,data: 09-06-2019
W dn.28.05.2019 odbyła się XVIII edycja Dnia Europejskiego.Tematem tegorocznych prezentacji była „Muzyczna podróż w czasie i przestrzeni”. W konkursie wzięli udział uczniowie klas pierwszych. 
30.05.2019 zostały ogłoszone wyniki konkursu. Uczniowie otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców i Dom Europy oraz dyplomy.
Wyniki konkursu:
I miejsce – klasa 1A (Wielka Brytania)
II miejsce – klasa 1B (Francja)
III miejsce – klasa 1E (Niemcy)
JURY:  Dorota Milewska-Skotny, Elżbieta Kucharczyk, Maja Makara (2E), Małgorzata Rajczakowska (2E)
Prowadzenie: Zuzanna Trzaska i Michał Wolański (2E)
Obsługa techniczna:  Kacper Konieczny (2E) 
Zdjęcia:  Julia Dąbrowska (2E) i Mateusz Czyżewski (1B)
 
 
Organizatorzy:
D.Milewska-Skotny, E.Kucharczyk

XVII Dzień Europejski - "Malarstwo europejskie"

autor: E.Kucharczyk,data: 27-05-2018
XVII Dzień Europejski -

20 kwietnia 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej odbył się Dzień Europejski na temat: "MALARSTWO EUROPEJSKIE". Była to już XVII edycja Dnia Europejskiego. Oficjalnego otwarcia dokonała pani wicedyrektor LO nr XVII mgr Beata Multan.
W konkursie uczestniczyli uczniowie klas pierwszych, którzy przedstawili malarstwo wybranych państw europejskich.
W dn. 24.04.2018 r. dyrektor szkoły pani mgr Małgorzata Iwankiewicz ogłosiła wyniki konkursu i wręczyła nagrody ufundowane przez p.Stanisława Skotnego i Przedstawicielstwo Regionalne Unii Europejskiej we Wrocławiu.

Galeria zdjęć

Galeria zdjęć - rozdanie nagród

Wyniki konkursu:
I miejsce – klasa 1B (Holandia)
II miejsce – klasa 1D (Polska) i klasa 1A (Francja)
Konferansjerzy: Zuzanna Trzaska (kl. 1E) i Michał Wolański (kl. 1E)
Obsługa techniczna: Jakub Drzewiecki (kl. 2F)
Zdjęcia: Weronika Kucharek  (kl. 2B)
Jury:
p. Dorota Milewska-Skotny
p. Elżbieta Kucharczyk
Klaudia Kogut (kl. 2B)
Martyna Piskorska (kl.2B)

Wszystkim uczestnikom Dnia Europejskiego dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejny Dzień Europejski za rok.

Koordynatorzy:
Dorota Milewska-Skotny  
Elżbieta Kucharczyk

XVII Dzień Europejski

autor: E.Kucharczyk,data: 18-03-2018
„Malarstwo Europejskie”
1. Konkurs odbędzie się dn.17.04.2018r.
2. W konkursie uczestniczą klasy I.
3. Zespoły klasowe (4 – 5 osób) przygotowują prezentację multimedialną na temat:  „Malarstwo Europejskie” wybranego państwa. Prezentację można wzbogacić dowolną formą artystyczną (scenka teatralna... ) i dekoracjami.
4. Prezentacje multimedialne należy oddać w terminie do dn. 13.04.2018r.
5. Wybór kraju odbywa się w drodze losowania.
6. Czas trwania prezentacji ok. 5 minut.
7. Obsługiwane formaty prezentacji: MS PowerPoint (97-2007): *.PPT, *.PPTX, *.PPS; MS Word (97-2007): *.DOC, *.DOCX; *.PDF, *.AVI, *.MP3.
8. Prezentacje ocenia jury złożone z 3 nauczycieli i 3 uczniów.
9. Najlepsze zespoły zostaną nagrodzone.
10. We wszystkich sprawach związanych z konkursem informacji udzielają:
p. Elżbieta Kucharczyk, s. 211
P. Dorota Milewska-Skotny, s.310

Dom Europy

autor: E.Kucharczyk,data: 22-06-2017

W dn. 13.06.2017 klasa 1B uczestniczyła w Domu Europy w lekcji o Unii Europejskiej „UE w pigułce”. Uczniowie wysłuchali krótkiego wykładu na temat krajów UE, ludności, języków i powierzchni oraz wzięli udział w warsztatach „Za i przeciw wstąpieniu do UE”. Mieli możliwość wystąpienia na forum i przedstawienia argumentów.

Galeria zdjęć 

Opiekunowie:
Dorota Milewska-Skotny
Elżbieta Kucharczyk

Dzień Europejski 2017

autor: E.Kucharczyk,data: 11-06-2017
Dzień Europejski 2017

31 marca 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej odbył się Dzień Europejski na temat: "EUROPEJSKIE  STOLICE  KULTURY". Była to już XVI edycja Dnia Europejskiego. Oficjalnego otwarcia dokonała pani wicedyrektor LO Nr XVII mgr inż. Barbara Bartnik.
W konkursie uczestniczyli uczniowie klas pierwszych, którzy opowiedzieli historię europejskich stolic kultury (jednej lub kilku). Prezentacje uwzględniały różnorodność kulturową przejawiającą się w architekturze, malarstwie, literaturze, muzyce. Pojawiły się również elementy kulinarne, sportowe i językowe. Każda z klas miała inny pomysł na zaprezentowanie tematu, odnosząc się w swoich rozważaniach zarówno do przeszłości jak i przyszłości. 
W dn. 4.04.2017 r. wicedyrektor szkoły pani mgr inż. Barbara Bartnik ogłosiła wyniki konkursu i wręczyła nagrody ufundowane przez p.Stanisława Skotnego i Przedstawicielstwo Regionalne Unii Europejskiej we Wrocławiu.

Galeria zdjęć

Galeria zdjęć - rozdanie nagród

Wyniki konkursu:
I miejsce – klasa 1E (Włochy)
II miejsce – klasa 1D (Austria)
III miejsce – klasa 1A (Grecja)
IV miejsce – klasa 1B (Francja)
Konferansjerzy: Ewelina Ceglarska (kl. 3E)
Obsługa techniczna: Maciej Trębski (kl. 3F)
Zdjęcia: Aneta Cymbała  (kl. 2E)
Jury:
p. Dorota Milewska-Skotny
p. Elżbieta Kucharczyk
p. Stanisław Skotny
Klaudia Kogut (kl. 1B)
Patryk Wiszniewski (kl.1B)

Wszystkim uczestnikom Dnia Europejskiego dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejny Dzień Europejski za rok.

Koordynatorzy:
Dorota Milewska-Skotny  
Elżbieta Kucharczyk
Stanisław Skotny

XVI Dzień Europejski

autor: E.Kucharczyk,data: 19-03-2017

„EUROPEJSKIE  STOLICE  KULTURY”
1. Konkurs odbędzie się dn.31.03.2017r.
2. W konkursie uczestniczą klasy I.
3. Zespoły klasowe (4 – 5 osób) przygotowują prezentację multimedialną na temat:  „EUROPEJSKIE STOLICE KULTURY” wybranego państwa Unii Europejskiej. Prezentację można wzbogacić dowolną formą artystyczną (scenka teatralna... ) i dekoracjami.
4. Prezentacje multimedialne należy oddać w terminie do dn. 29.03.2017r.
5. Wybór kraju Unii Europejskiej odbywa się w drodze losowania.
6. Czas trwania prezentacji ok. 5 minut.
7. Obsługiwane formaty prezentacji: MS PowerPoint (97-2007): *.PPT, *.PPTX, *.PPS; MS Word (97-2007): *.DOC, *.DOCX; *.PDF, *.AVI, *.MP3.
8. Prezentacje ocenia jury złożone z 3 nauczycieli i 3 uczniów.
9. Najlepsze zespoły zostaną nagrodzone.
10. We wszystkich sprawach związanych z konkursem informacji udzielają:
p. Elżbieta Kucharczyk, s. 211
P. Dorota Milewska-Skotny, s.310
p. Stanisław Skotny, s.207

Lekcja w Domu Europy

autor: E.Kucharczyk,data: 12-06-2016
Lekcja w Domu Europy

W dn. 31.05.2016 klasa 2B razem z p.D. Milewską-Skotny i p.E.Kucharczyk uczestniczyła w lekcji w Domu Europy - Punkcie Informacyjnym Unii Europejskiej.
Tematem zajęć była "Mobilność w UE". Uczniowie zapoznali się z możliwościami podjęcia pracy i stażu w krajach unijnych.

Galeria zdjęć 

XV Dzień Europejski - podsumowanie

autor: E.Kucharczyk,data: 22-04-2016
XV Dzień Europejski - podsumowanie

12 kwietnia 2016 r. w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej odbył się Dzień Europejski na temat: "Kino europejskie". Była to już XV edycja Dnia Europejskiego. Oficjalnego otwarcia dokonała pani wicedyrektor LO Nr XVII mgr inż. Barbara Bartnik.

Galeria zdjęć - konkurs

Galeria zdjęć - rozdanie nagród

 

XV Dzień Europejski

autor: E.Kucharczyk,data: 08-04-2016
XV Dzień Europejski

Dnia 12.04.2016 odbędzie się XV edycja konkursu Dzień Europejski, którego tematem jest "Kino europejskie".
Organizatorzy
E.Kucharczyk
D.Milewska-Skotny
S.Skotny

XIV Dzień Europejski

autor: E.Kucharczyk,data: 22-04-2015
XIV Dzień Europejski

14 kwietnia 2015 r. w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej odbył się XIV Dzień Europejski na temat: "Karnawał i post w kulturze różnych narodów". Oficjalnego otwarcia dokonał Dyrektor LO Nr XVII mgr Roman Kowalczyk.
W konkursie uczestniczyli uczniowie klas pierwszych, którzy zaprezentowali różne tradycje związane z karnawałem i okresem postu.
W dniu 21.04.2015 wicedyrektor p.Barbara Bartnik ogłosiła wyniki konkursu i wręczyła nagrody ufundowane przez p.Stanisława Skotnego i Przedstawicielstwo Regionalne Unii Europejskiej we Wrocławiu.
Wyniki konkursu:
I miejsce – klasa 1F (Francja)
II miejsce – klasa 1A (Szwecja)
III miejsce – klasa 1B (Hiszpania)
Prowadzenie: Jakub Kosiński (kl. 3E)
Obsługa techniczna: Dominik Kozłowski (kl.2E)
Zdjęcia: Paulina Abulewicz  (kl.2E)
Jury:
p. Dorota Milewska-Skotny
p. Elżbieta Kucharczyk
p. Stanisław Skotny
Katarzyna Nowakowska (2A)
Sonia Walczak (2A)
Albert Górecki (2A)
Wszystkim uczestnikom Dnia Europejskiego dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejny Dzień Europejski za rok.

Galeria zdjęć - konkurs

Galeria zdjęć - rozdanie nagród 

Koordynatorzy:
Elżbieta Kucharczyk
Dorota Milewska-Skotny
Stanisław Skotny

XIV Dzień Europejski

autor: E.Kucharczyk,data: 24-03-2015

REGULAMIN DNIA EUROPEJSKIEGO 2015 

„Karnawał i post w kulturze różnych narodów"

 1. Konkurs odbędzie się dn.14.04.2015r.

 2. W konkursie uczestniczą klasy I.

 3. Zespoły klasowe (4-5 osób) przygotowują prezentację multimedialną na temat: "Karnawał i post w kulturze różnych narodów" wybranego państwa Unii Europejskiej. Prezentację można wzbogacić dowolnąformą artystyczną (scenka teatralna, ...) i dekoracjami.

 4. Prezentacje multimedialne należy oddać w terminie do dn.10.04.2015r.

 5. Wybó kraju Unii Europejskiej odbywa się na drodze losowania.

 6. Czas trwania prezentacji ok.5 minut.

 7. Obsługiwane formaty prezentacji: MS PowerPoint (97-2007) [PPT, PPTX, PPS], MS Word (97-2007) [DOC, DOCX], PDF, AVI, MP3

 8. Prezentacje ocenia jury złożone z 3 nauczycieli i 3 uczniów.

 9. Najlepsze zespoły zostaną nagrodzone.

 10. We wszystkich sprawach związanych z konkursem informacji udzielają:

p. Elżbieta Kucharczyk, s.211

p. Stanisław Skotny, s.207 

Dzień Europejski 2014

autor: E.Kucharczyk,data: 24-06-2014

4 kwietnia 2014 r. w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej odbył się Dzień Europejski na temat: "Kontrasty: przeszłość i teraźniejszość". Była to już XIII edycja Dnia Europejskiego. Oficjalnego otwarcia dokonał Dyrektor LO Nr XVII mgr Roman Kowalczyk.

W konkursie uczestniczyli uczniowie 10 klas pierwszych i drugich (około 70 osób). Uczniowie zaprezentowali różnorodne spojrzenie na funkcjonowanie historii w teraźniejszości narodów Unii Europejskiej. Godna pochwały była wiedza uczestników oraz możliwość jej zaprezentowania. Jury było jednomyślne w ocenie prezentacji.

Dyrektor szkoły p.Roman Kowalczyk  ogłosił w dn. 9.04.2014 r. wyniki konkursu i wręczył nagrody ufundowane przez p.Stanisława Skotnego i Przedstawicielstwo Regionalne Unii Europejskiej we Wrocławiu.

 
Wyniki konkursu:

I miejsce – klasa 1F (Włochy)
II miejsce – klasa 2F (Szwecja)
III miejsce – klasa 1A (Polska)

III miejsce – klasa 1E – (Austria)

Prowadzenie: Jakub Kosiński (kl. 2E)
Obsługa techniczna: Dominik Mirecki i Miłosz Dzięciołowski (kl.2E)

Zdjęcia: Agata Gaweł  (kl.2D)

Jury:
p. Dorota Milewska-Skotny

p. Elżbieta Kucharczyk
p. Stanisław Skotny

Paulina Łopatka (3B)

Natalia Nowakowska (3B)

Ewelina Olbert (3B)

Wszystkim uczestnikom Dnia Europejskiego dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejny Dzień Europejski za rok.


Koordynatorzy:

Elżbieta Kucharczyk
Stanisław Skotny

  

 

Galeria zdjęć 

 

Galeria zdjęć - rozdanie nagród

 

UE w pigułce

autor: E.Kucharczyk,data: 24-06-2014

W dn. 13.03.2014 r. uczniowie klasy 1B wraz z wychowawcami wzięli udział w lekcji  „Unia Europejska w pigułce” przeprowadzonej przez pracownika Regionalnego Punktu Informacyjnego Unii Europejskiej . Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z informacjami  dotyczącymi  państw UE oraz sprawdzenia swojej wiedzy.

 

Galeria zdjęć

XIII Dzień Europejski - „Kontrasty: przeszłość i teraźniejszość”

autor: E.Kucharczyk,data: 25-03-2014

Regulamin:

 1. Konkurs odbędzie się dn.4.04.2014r.

 2. W konkursie uczestniczą klasy I i II.

 3. Zespoły klasowe przygotowują prezentację multimedialną na temat: 

  „Kontrasty: przeszłość i teraźniejszość” wybranego państwa Unii Europejskiej. Prezentację można wzbogacić dowolną formą artystyczną (scenka teatralna... ) i dekoracjami.

 4. Prezentacje należy oddać do 31.03.2014r.(poniedziałek).

 5. Wybór kraju Unii Europejskiej odbywa się w drodze losowania.

 6. Czas trwania prezentacji ok. 5 minut.

 7. Obsługiwane formaty prezentacji:


        • MS PowerPoint (97-2007): *.PPT, *.PPTX, *.PPS,
        • MS Word (97-2007): *.DOC, *.DOCX,
        • *.PDF, *.AVI, *.MP3.

 8. Prezentacje ocenia jury złożone z 3 nauczycieli i 3 uczniów.

 9. Najlepsze zespoły zostaną nagrodzone.

 10. We wszystkich sprawach związanych z konkursem informacji udzielają:

  p. Elżbieta Kucharczyk, s. 211
  p. Stanisław Skotny, s.217.


XII Dzień Europejski

autor: E.Kucharczyk,data: 28-04-2013
18 marca 2013 r. w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej odbył się Dzień Europejski na temat: "Wybitni przedstawiciele nauki". Była to juź XII edycja Dnia Europejskiego. Oficjalnego otwarcia dokonał Dyrektor LO Nr XVII mgr Roman Kowalczyk.

W konkursie uczestniczyli uczniowie 8 klas pierwszych i drugich (około 60 osób). Uczniowie zaprezentowali biogramy ludzi nauki, których odkrycia, wynalazki i działalność przyczyniły się do rozwoju cywilizacyjnego państwa, narodu, z którego się wywodzili. Dziś oceniamy ich dorobek jako decydujący dla rozwoju Europy.

W dn. 19.03.2013r. odbyło się ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród.
Sponsorami nagród byli Komisja Europejska Przedstawicielstwo Regionalne we Wrocławiu i pan Stanisław Skotny.

Wyniki konkursu:
I miejsce – klasa 2C (Grecja)
II miejsce – klasa 1B (Francja – matematyka, fizyka, astronomia)
III miejsce – klasa 2B (Wielka Brytania – biologia, chemia, medycyna)
III miejsce – klasa 2A – (Włochy)

Prowadzenie:
Dominika Ostańkowicz (kl. 2E)
Jakub Kosiński (kl. 1E)

Obsługa techniczna:
Daniel Wawryszewicz (kl.3B)

Zdjęcia: Karolina Birnbaum (kl.1C)

Jury:
p. Aneta Popiołek
p. Elźbieta Kucharczyk
p. Stanisław Skotny
Karolina Darulewska (kl.3C)
Paweł Kowalczyk
Mateusz Rydlewski

Wszystkim uczestnikom Dnia Europejskiego dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejny Dzień Europejski za rok.

Galeria zdjęć

Galeria zdjęć - zdjęcia z rozdania nagród

Koordynatorzy:
Elźbieta Kucharczyk
Stanisław Skotny

XI Dzień Europejski

autor: E.Kucharczyk,data: 21-03-2012
12 marca 2012 odbył się XI Dzień Europejskina temat: "Stereotypy narodowe".
W konkursie uczestniczyli uczniowie klas pierwszych i drugich.

Wyniki konkursu:
I miejsce - klasa 2B (Niemcy)
II miejsce - klasa 1A (Włochy)
III miejsce - klasa 1F (Grecja)

Wyróźnienie: klasa 2D (Hiszpania)

Prowadzenie:
D. Ostańkowicz (kl. 1E)
J. Kosiński (kl. 1E)

Obsługa techniczna:
K. Moszara (kl. 2B)
D. Wawryszewicz (kl. 2B)

Zdjęcia:
M. Kuriata (kl. 2B)

Jury:
p. D. Kowalczyk
p. E. Kucharczyk
p. S. Skotny
K. Świeczyńska (kl. 3D)
P. Zatka (kl. 3D)
J. Ołdak (kl. 3E)Organizatorzy serdecznie dziękują za udział.

Organizatorzy:
p. E. Kucharczyk
p. S. Skotny

REGULAMIN DNIA EUROPEJSKIEGO 2012

autor: .PPTX,,data: 11-01-2012
„Stereotypy narodowe”

1. Konkurs odbędzie się dn.12.03.2012r.
2. W konkursie uczestniczą klasy I i II.
3. Zespoły klasowe przygotowują prezentację multimedialną na temat: „Stereotypy narodowe” na podstawie literatury i innych tekstów kultury
dotyczącą wybranego państwa Unii Europejskiej. Prezentację naleźy wzbogacić recytacjami fragmentów tekstu, występami artystycznymi, dekoracjami, strojami itp.
4. Prezentacje multimedialne naleźy oddać w terminie do dn. 6.03.2012r.
5. Wybór kraju Unii Europejskiej odbywa się w drodze losowania.
6. Czas trwania prezentacji ok. 5 minut.
7. Obsługiwane formaty prezentacji:
• MS PowerPoint (97-2007):

Dzień Europejski 2011

autor: E.Kucharczyk,data: 06-04-2011
24 marca 2011 r. w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej odbył się Dzień Europejski na temat: "Epopeja narodowa / pieśń ojczysta". Była to juź X edycja Dnia Europejskiego. Oficjalnego otwarcia dokonał Dyrektor LO Nr XVII mgr Roman Kowalczyk.

W konkursie uczestniczyli uczniowie 10 klas pierwszych i drugich (około 70 osób). Uczniowie prezentowali opracowania tekstów wynikających z formuły tematu w sposób nadzwyczaj róźnorodny i pomysłowy. Nagrodzone prezentacje te cechy zawierają. Oprócz nich moźna dostrzec badawcze podejście do zagadnienia, co dobrze prorokuje uczniom i imprezie.

Wyniki konkursu:
I miejsce – klasa 1F (Wielka Brytania)
II miejsce – klasa 1D (Hiszpania)
III miejsce – klasa 2D (Irlandia)
Wyróźnienie – klasa 1A (Polska)

Prowadzenie: Emilia Horoszkiewicz i Martyna Łodej z klasy 2E
Obsługa techniczna: Michał Borysewicz i Łukasz Szewczyk z klasy 2C
Zdjęcia: Agnieszka Potoczna i Mateusz Błaszczyk z klasy 3F

Jury:
p. Aneta Popiołek
p. Elźbieta Kucharczyk
p. Stanisław Skotny
Marika Olejniczak z klasy 3D
Jadwiga Pazio z klasy 3D
Damian Świerzewski z klasy 3G

Wszystkim uczestnikom Dnia Europejskiego dziękujemy za udział i aktywność i zapraszamy na kolejny Dzień Europejski za rok.Koordynatorzy:
Elźbieta Kucharczyk
Stanisław Skotny


Dzień Europejski 2011

autor: E.Kucharczyk,data: 13-03-2011


Regulamin DNIA

Dzień Europejski - 17.03.2010

autor: administrator,data: 26-03-2010
DZIEŃ EUROPEJSKI17 marca 2010 r. w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej odbył się Dzień Europejski na temat: "Teatr w Europie na przestrzeni wieków".
Tegoroczną imprezę otworzył Dyrektor LO Nr XVII mgr Roman Kowalczyk.

Dzień Europejski prezentowano w dwóch etapach. W pierwszym – przedstawiciele klas I i II przygotowali materiał (w dowolnej formie) rejestrujący wycinek historii teatru wybranego przez siebie kraju. W drugiej części – dwuosobowe zespoły klasowe odpowiadały na pytania konkursowe.
W prezentacjach i konkursie uczestniczyli uczniowie z 11 klas (około 70 osób).

Ostateczna klasyfikacja:

Prezentacje:
I miejsce – klasa 2C (Wielka Brytania)
II miejsce – klasa 1F (Szwecja)
III miejsce – klasa 2F (Hiszpania)
Wyróźnienie – klasa 1E (Węgry)

Konkurs:
I miejsce - Joanna Kosterna i Agata Leśniak z klasy 2F
II miejsce - Rozalia Kasprzak i Mateusz Sałajczyk z klasy 1E
III miejsce - Maria Krawczuk i Adam Kubik z klasy 2A

Specjalne podziękowania dla pani Haliny Krukowskiej, Przewodniczącej Rady Rodziców przy LO Nr XVII, za ufundowanie nagród ksiąźkowych.

Prowadzenie: Karina Tylman i Sonia Gruca z klasy 2E
Obsługa techniczna: Wiktor Szymański i Bartosz Nowak z klasy 2G
Zdjęcia: Agnieszka Potoczna i Mateusz Błaszczyk z klasy 2F

Jury:
Elźbieta Kucharczyk
Mirosław Lewandowski
Stanisław Skotny
Klaudia Ładniak z klasy 2E
Marta Wleklińska z klasy 2E
Ania Biernacik z klasy 2E

Wszystkim uczestnikom Dnia Europejskiego dziękujemy za udział i aktywność.

Koordynatorzy Dnia Europejskiego:
Elźbieta Kucharczyk
Stanisław Skotny


 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII