LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  23 / 03 / 2023 Prawda jest, a kłamstwo się wymyśla
Dzień Europejski

XVI Dzień Europejski

„EUROPEJSKIE  STOLICE  KULTURY”
1. Konkurs odbędzie się dn.31.03.2017r.
2. W konkursie uczestniczą klasy I.
3. Zespoły klasowe (4 – 5 osób) przygotowują prezentację multimedialną na temat:  „EUROPEJSKIE STOLICE KULTURY” wybranego państwa Unii Europejskiej. Prezentację można wzbogacić dowolną formą artystyczną (scenka teatralna... ) i dekoracjami.
4. Prezentacje multimedialne należy oddać w terminie do dn. 29.03.2017r.
5. Wybór kraju Unii Europejskiej odbywa się w drodze losowania.
6. Czas trwania prezentacji ok. 5 minut.
7. Obsługiwane formaty prezentacji: MS PowerPoint (97-2007): *.PPT, *.PPTX, *.PPS; MS Word (97-2007): *.DOC, *.DOCX; *.PDF, *.AVI, *.MP3.
8. Prezentacje ocenia jury złożone z 3 nauczycieli i 3 uczniów.
9. Najlepsze zespoły zostaną nagrodzone.
10. We wszystkich sprawach związanych z konkursem informacji udzielają:
p. Elżbieta Kucharczyk, s. 211
P. Dorota Milewska-Skotny, s.310
p. Stanisław Skotny, s.207

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII