LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  08 / 06 / 2023 "Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" - Seneka
Historia

XVII. Forum Historyczno-Patriotyczne pt. „Młodzież w walce o wolność i niepodległość” w Liceum Ogólnokształcącym nr XVII im. Agnieszki Osieckiej

30. listopada 2022 r. Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej już po raz siedemnasty zorganizowało Forum Historyczno-Patriotyczne. Odbyło się ono dla upamiętnienia 104. rocznicy odzyskania niepodległości. W tym roku hasło przewodnie Forum brzmiało „Młodzież w walce o wolność i niepodległość”. Zaproszenie do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu przyjęło dziewięciu gości – świadków historii, którzy reprezentowali dwa pokolenia młodzieży walczącej z komunistyczną dyktaturą. Byli to: Tomasz Białaszczyk, dr Paweł Błażewicz, Dorota Dejneka, Zbigniew Grochowski, Roman Kowalczyk, dr Bartosz Kruk, Jacek Król, Chris O’Neill i Dorota Serwadczak. Największe zainteresowanie młodzieży 17-tki wzbudził Zbigniew Grochowski (ur. 1926 r.) - w 1944 r. uczestnik Powstania Warszawskiego. Od większości uczestników spotkania ponad sześć razy starszy… Pozostali goście to uczestnicy szkolnej i studenckiej opozycji antykomunistycznej lat 80-tych XX w.

Forum przygotował, koordynował i prowadził Robert Pieńkowski. Wsparli go Janina Pieńkowska, Dawid Raczkowski oraz Emilia Gryszkiewicz.

Autorkami plakatów są Natalia Borysewicz z kl. 2B oraz Paulina Rudzka z kl. 2D.

 
Echa medialne XVII. Forum Historyczno-Patriotycznego w LO nr XVII:

Dolnośląskie Kuratorium Oświaty: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/xvii-forum-patriotyczno-historyczne-w-liceum-ogolnoksztalcacym-nr-xvii-z-udzialem-dolnoslaskiego-kuratora-oswiaty/

Spotkanie pt. „Świadkowie historii i historycy: Antykomunistyczna działalność młodzieży szkolnej w Twierdzy Wrocław 1981-1990” z udziałem: dr Pawła Błażewicza, Doroty Dejneka, dr Bartosza Kruka, Jacka Króla, Chrisa O’Neill i Doroty Serwadczak zostało zarejestrowane i jest dostępne na profilu Historia-Pamięć-Edukacja na Portalu Youtube: https://youtu.be/VrtCQ7bPXYo (z powodów technicznych kilka pierwszych minut spotkania nie zostało zarejestrowanych).


W programie Forum znalazły się następujące spotkania:
 
Świadek historii: Roman Kowalczyk: „Czas próby 1980-1989”

Roman Kowalczyk - przed rokiem 1989 uczestnik opozycji niepodległościowej. 1983-1989 działacz podziemnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów UWr. Kolporter wydawnictw podziemnych, uczestnik akcji ulotkowych, wieców, manifestacji i happeningów, autor w pismach podziemnych (m.in. w piśmie NZS UWr „Komunikat”). W 1985 aresztowany, skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu na 6 miesięcy więzienia. Od października 1985 członek Zarządu Uczelnianego NZS UWr. W 1987 uczestnik konspiracyjnego II Krajowego Zjazdu NZS w Warszawie, członek Krajowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów. 6/7 V 1988 uczestnik strajku, członek Komitetu Strajkowego na Uniwersytecie Wrocławskim. Od maja 1988 jeden z czterech jawnych przedstawicieli NZS na UWr. W październiku i listopadzie 1988 współorganizator bojkotu Studium Wojskowego UWr. W 1989 delegat na IV Nadzwyczajny Krajowy Zjazd NZS (1. tura we Wrocławiu 22 IV 1989, 2. tura w Gdańsku 6-7 V 1989). 24-31 maja 1989 współorganizator strajku studentów UWr.  domagających się legalizacji NZS. Laureat Olimpiady Historycznej, miłośnik historii.


Świadek historii:  Zbigniew Grochowski:  „Powstanie Warszawskie – bój o wolną Polskę”
Zbigniew Grochowski  urodził się 31 VIII 1926 r. W czasie II wojny światowej uczestniczył w Warszawie w tajnych kompletach. Ukończył konspiracyjne gimnazjum i wstąpił do Szarych Szeregów, biorąc udział w akcjach małego sabotażu, fotografował niemieckie obiekty i uliczne egzekucje. Pierwszy miesiąc Powstania Warszawskiego spędził na Starym Mieście. Po upadku Starówki, wraz z ewakuowaną ludnością cywilną trafił do obozu przejściowego w Pruszkowie, a następnie w głąb Rzeszy, na roboty do niemieckiego gospodarstwa rolnego. Po wojnie ukończył studia geologiczne na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie. Od lat 50. mieszkał w Legnicy, gdzie był nauczycielem fizyki i matematyki. Jest propagatorem wiedzy i pamięci o Powstaniu Warszawskim.

Świadkowie historii i historycy: Antykomunistyczna działalność młodzieży szkolnej w Twierdzy Wrocław 1981-1990” – udział wzięli: Chris O’Neill - amerykanin, działacz opozycji na KUL-u od roku 1983; dr Paweł Błażewicz  - Wicedyrektor Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Wrocław, drukarnia Solidarności Walczącej i Regionalnego Komitetu Strajkowego (RKS); Dorota Dejneka - punkt kolportażowy Solidarności Walczącej; dr Bartosz Kruk – IPN Wrocław oraz Dorota Serwadczak w latach osiemdziesiątych XX w. - Międzyszkolny Komitet Oporu. Panel dyskusyjny prowadziła Joanna Ziółkowska z kl. 4D.


Świadkowie historii:  Jacek Król i Tomasz Białaszczyk: "Byliśmy wolni – w sercu i w czynach"

Członkowie i współzałożyciele Grupy Baszta, konspiracyjnej inicjatywy wydawniczej, działającej we Wrocławiu w latach 1984-1989 wykonującej zlecenia organizacji opozycyjnych. Baszta drukowała m.in. prasę wielu komórek „Solidarności”, Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS), Solidarności Walczącej, Ruchu Wolność i Pokój (WiP). Prowadziła szkolenia drukarskie dla struktur młodzieżowych, studenckich, zakładowych. Jej członkowie wielokrotnie przeprowadzali akcje ulotkowe. Do 1989 nie została rozpracowana przez Służbę Bezpieczeństwa (SB).
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII