LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  31 / 05 / 2023 „Dobry człowiek jest wiecznym nowicjuszem”- Marcjalis
GALERIA
Z życia szkoły

26.09.2017 - uroczystość wręczenia stypendium w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego (UPS) - „Wrocławski program wspierania uzdolnionych - PROMOVERE TALENTA”

26 września 20117 r. w auli LO nr XIV odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy za swe wysokie osiągnięcia edukacyjne otrzymali Stypendia w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego (UPS) - „Wrocławski program wspierania uzdolnionych - PROMOVERE TALENTA”. Wśród wyróżnionych- uczniowie z XVII LO im. A. Osieckiej: JOANNA GAJ - uczennica 2 klasy teatralnej oraz BARTŁOMIEJ SAMBOR - absolwent klasy teatralnej, którzy za szczególne osiągnięcia w nauce (co najmniej pięć ocen .celujących!) oraz sukcesy na niwie artystycznej w roku szkolnym 2017/2018 otrzymali to stypendium (250 zł. miesięcznie przez okres 10 miesięcy w roku szkolnym 2017/2018). Gratulujemy!
Stypendium_Promevere_Talenta_J.Gaj (1).jpg
Stypendium_Promevere_Talenta_J.Gaj (1).jpg
Stypendium_Promevere_Talenta_J.Gaj (2).jpg
Stypendium_Promevere_Talenta_J.Gaj (2).jpg
Stypendium_Promevere_Talenta_J.Gaj (3).jpg
Stypendium_Promevere_Talenta_J.Gaj (3).jpg
Stypendium_Promevere_Talenta_J.Gaj (4).jpg
Stypendium_Promevere_Talenta_J.Gaj (4).jpg
Stypendium_Promevere_Talenta_J.Gaj (5).jpg
Stypendium_Promevere_Talenta_J.Gaj (5).jpg
Stypendium_Promevere_Talenta_J.Gaj (6).jpg
Stypendium_Promevere_Talenta_J.Gaj (6).jpg
Stypendium_Promevere_Talenta_J.Gaj (7).jpg
Stypendium_Promevere_Talenta_J.Gaj (7).jpg

BWW 2019

autor: B.Kryjom,data: 18-05-2019
GALA BWW 2019

LOCKDOWN ENGLISH 2020

autor: Kamila Morawska,data: 23-09-2020
A LOOCK BACK ON OUR ZOOM ENGLISH LESSONS
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII