2E
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 J. polski 117 MK J. polski 117 MK Dykcja-1/2 1 SM
Teatr-2/2 300 SZ
Dykcja-1/2 1 SM
Teatr-2/2 300 SZ
Teatr-1/2 300 SZ
Dykcja-2/2 1 SM
2 8:55- 9:40 J. polski 117 MK J. polski 117 MK J. polski 117 MK Religia 8 KK Teatr-1/2 300 SZ
Dykcja-2/2 1 SM
3 9:50-10:35 Prz.uz_Przyr 114 DT Matematyka 217 BS J. polski 117 MK J. angielski #A6 Matematyka 217 BS
4 10:45-11:30 Religia 8 KK r_historia 314 RP J. angielski #A6 J. angielski #A6 J. niemiecki #N4
5 11:50-12:35 r_historia 314 RP r_historia 314 RP Prz.uz_Przyr 114 DT J. polski 117 MK r_do wyb. #PR2
6 12:45-13:30 r_historia 314 RP WF-1/2 @ #C2
WF-2/2 #D2
r_do wyb. #PR2 Prz.uz_Przyr 114 DT r_do wyb. #PR2
7 13:40-14:25 Matematyka 217 BS WF-1/2 & #C2
WF-2/2 #D2
r_do wyb. #PR2 WF-1/2 @ #C2
WF-2/2 #D2
Prz.uz_Przyr 113 DT
8 14:35-15:20 Z. muzyczne-1/2 1 Ze Zajecia z wy 217 BS Prz.uz.muz-2/2 1 Ze    
9 15:30-16:15 Prz.uz.muz-1/2 1 Ze J. niemiecki #N4 Z. muzyczne-2/2 1 Ze    
Drukuj plan
wygenerowano 2020-04-27
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum